ข่าวบ้านเฮา

รับส่งหน้าที่ผู้บังคับการกองบิน 23 เก่าใหม่

                กองบิน 23 อุดรธานีประกอบพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับการคนใหม่กับคนเก่า ที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น ตามคำสั่งของกองทัพอากาศ

                วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณลานจอดกองบังคับการ กองบิน23 อุดรธานี ได้มีพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับการ กองบิน 23 ตามคำสั่งกองทัพอากาศ ให้ น.อ.ชนาวีร์ กลิ่นมาลี  ผู้บังคับการ กองบิน23 อุดรธานี ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กรมข่าวทหารอากาศ และให้ น.อ.สุรศักดิ์ เสสะเวช ผอ.กองมาตรฐาน ยุทโธปกรณ์และพัฒนาการรบ สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ มาปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้บังคับการ  กองบิน 23 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563  เป็นต้นไป โดยมีนายสมเกียรติ สุขธนะ รองนายกอบจ.อุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร อัยการ ตุลาการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี โดยมีกำลังพลสวนสนาม ท่ามกลางฝนโปรยปราย

                น.อ.ชนาวีร์ กลิ่นมาลี กล่าวว่า นับตั้งแต่มาดำรงตำแหน่งผบ. กองบิน23 ตลอดเวลาได้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ การปฏิบัติภารกิจของ กองบิน23 ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพอากาศ และสานต่อแนวนโยบายที่อดีตผู้บังคับการที่ได้ริเริ่มไว้ โดยมุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับกองทัพอากาศ ปรับปรุงอาคารสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคของหน่วย เพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                สำหรับการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดนั้น  ได้มุ่งเน้นให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ มีความรู้ในสายงานที่รับผิดชอบ พัฒนาการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ และให้เกิดความสามัคคีภายในหน่วย อีกทั้งพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสะอาดเรียบร้อย สวยงาม เพื่อเป็นสง่าราศี สร้างชื่อเสียงให้แก่กองบิน 23 และกองทัพอากาศเป็นส่วนรวม พร้อมปรับปรุงจัดสร้างสถานที่ออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่รับผิดชอบความสำเร็จต่างๆก็ได้รับความร่วมมือจากทุกๆคน ส่วนผู้การคนใหม่ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มั่นใจว่าจะนำพากองบิน 23 พัฒนาเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

                ด้าน น.อ.สุรศักดิ์ เสสะเวช  ผู้บังคับการ กองบิน23 อุดรธานี คนใหม่ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้รับความไว้วางใจให้มาดำรงตำแหน่งนี้ ซึ่งอดีตผบ.ทุกท่าน ได้พัฒนาหน่วยไว้เป็นอย่างดี การย้ายไปในครั้งนี้ของ น.อ.ชนาวีร์ กลิ่งมาลี  ก็เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นความภาคภูมิใจของชาวกองบิน 23 ส่วนตนเองก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จึงเป็นแรงบันดาลใจให้มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิและชื่อเสียงของ กองบิน23 ดังเช่นผู้บังคับการในอดีตได้ปฏิบัติมา และจะปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ พร้อมที่จะพัฒนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

                สำหรับประวัติ นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสะเวช ผู้บังคับการกองบิน 23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา / รร.เตรียมทหาร รุ่นที่ 31 / รร.นายเรืออากาศรุ่นที่ 38 / รร.นายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 99 / รร.เสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 51 / วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 52  หลักสูตร นักบินลองเครื่องกองทัพอากาศ รุ่นที่ 26 / นักบินลองเครื่องต้นแบบ ปี 2547 National Test Pilot School ( NTPS ) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา / ผู้บังคับฝูงบิน 211 กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี 1 ต.ค.53 / นายทหารวางแผนการยุทธ ศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ 1 ต.ค.57 / ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการรบ สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ 1 ต.ค.62  ผู้อำนวยการกองมาตรฐานยุทโธปกรณ์ และพัฒนาการรบ สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ 1 ม.ค.63 / ปัจจุปัน ผู้บังคับการกองบิน 23 ( 1 ต.ค.63)

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button