ข่าวบ้านเฮา

โคกหนองนาแห่งน้ำใจความหวังกรมราชทัณฑ์

ผวจ.อุดรธานี เป็นผู้แทนพระองค์ ปิดการฝึกอบรม”โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”รุ่นที่ 2 เรือนจำกลางอุดรธานี  ซึ่งเป็นโครงการพระราชทาน เกษตรทฤษฎีใหม่ของกรมราชทัณฑ์ มุ่งหวังให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษออกไปข้างนอก

                วันที่ 2 ตุลาคม 2563  ที่ศาลาฅณกลับใจ เรือนจำกลางอุดรธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสยาม ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2  เรือนจำกลางอุดรธานี พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม 197 คน โดยมี พันเอก ภาณุพงศ์ พุทธิภาพ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 24 หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

                นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2 กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินกากรได้ในทุกเรื่อง และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

                ปัจจุบัน การฝึกโครงการพระราชทาน โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2 มีผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 197 คน ระหว่างวันที่ 18 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1.การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 2.การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม ลงบนกระดาษ การสร้างพื้นที่จำลองและวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น การปฏิบัติในพื้นที่จริง ขนาด 1 งาน ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน และ 3.การสรุปและประเมินผล

                นายภัทรพงศ์ฯ กล่าวต่อไปว่า การอบรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วน ตามหลักสูตร ผลอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม 197 คน จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้เข้าอบรมสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ หลังจากนี้แล้วผู้ต้องขังที่ได้รับการพ้นโทษในโอกาสต่อไป จะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชประณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button