ข่าวบ้านเฮา

กลุ่มคนรุ่นใหม่ The Change Maker “คิดเพื่อไทย”

                พรรคเพื่อไทย จัดสัมมนากลุ่มคนรุ่นใหม่ The Change Maker จาก 4 ภาค ที่สนใจในการช่วยกันแก้ปัญหาบ้านเมือง เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและวิสัยทัศน์อย่างเปิดกว้าง และลงพื้นที่รับฟังปัญหาข้อคิดเห็นจากชาวบ้าน เพื่อแสวงหาอนาคตของประเทศ

                นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานและวิทยากรบรรยายพิเศษกิจกรรมสัมมนา กลุ่มคนรุ่นใหม่ The Chaange Maker “คิดเพื่อไทย” โดยมีนายศราวุธ เพชรพนมพร ส.ส. จ.อุดรธานี เขต 1 และ นางเทียบจุฑา ขาวขำ ส.ส. จ.อุดรธานี เขต 8 พรรคเพื่อไทย และคณะสมาชิกสภาอบจ.อุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน และให้การต้อนรับทีม The Change Maker กลุ่มคนรุ่นใหม่ The Change Maker จำนวน 15 คน จาก 4 ภาค ที่สนใจในการช่วยกันแก้ปัญหาบ้านเมือง เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและวิสัยทัศน์อย่างเปิดกว้าง เพื่อแสวงหาอนาคตของประเทศร่วมกัน ณ ห้องฟ้าหลวง 2 โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี

                นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า กิจกรรมการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานครั้งนี้ หากจะพูดลงในรายละเอียดคงจะพูดได้ไม่หมด เพราะบางเรื่องมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ แต่จะขอพูดภาพรวมของจังหวัดอุดรธานีให้ทราบ อาทิ  เรามีแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดงขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็น 1 ในอันซีนโลก สามารถเพิ่มรายได้ให้กับคนในพื้นที่ตลอดวัน ไม่ไกลนักห่างกัน 35 กม.เรามีมรดกโลกบ้านเชียง ถัดไปคือ คำชะโนด อ.บ้านดุง เรามีแหล่งก๊าซภูฮ่อม อ.หนองแสง ส่วนปัญหาและอุปสรรคก็มีนั่น ก็คือเรื่องของการได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งไม่พอเพียงต่อการพัฒนาจังหวัด ยิ่งในช่วงปัจจุบันนี้ก็ถูกตัดงบประมาณลงจำนวนมาก ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็เรียกประชุมด่วนเพื่อหาทางแก้ไข ตนเองในฐานะนายกอบจ.อุดรธานี ก็หาวิธีช่วย รวมถึงการติดต่อประสานงานของบประมาณจากส่วนกลางมาช่วยทดแทนส่วนที่ขาด รวมถึงสนับสนุนงบประมาณที่ อบจ.อุดรมีอยู่ ให้กับทุกภาคส่วน จะได้ช่วยกันพัฒนาจังหวัดให้เติบโตในทุกด้าน

                จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ The Change Maker ได้ซักถามแนวทางปฏิบัติ โดยมีหนึ่งคำถามที่น่าสนใจคือ คำถามที่ว่า ท่านนายก อบจ.อุดรธานี มีความคิดเห็นต่อการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมเมืองกับสังคมชนบทอย่างไร ซึ่งได้รับคำตอบจาก นายวิเชียร ขาวขำ ว่า “ตัดถนนเข้าไป เดี๋ยวก็เจริญ เอาโครงสร้างพื้นฐานเข้าไปทุกหมู่บ้าน นั่นคือ ถนน ไฟฟ้า ประปา ให้มีทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน ก็จะเจริญขึ้น ชาวบ้านก็จะทัดเทียมกัน ”

                สำหรับโครงการคิดเพื่อไทย ที่จัดในจังหวัดอุดรธานี นำโดย นายดวงฤทธิ์ บุนนาค ผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัทสถาปนิก DBALP (DUANGRIT BUNNAG ARCHITECT LIMITED) เป็นที่ปรึกษาทีม The Change Maker  มีการแบ่งกลุ่มเพื่อลงพื้นที่อบต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน รับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นจริงจากชาวบ้าน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3–4 เมษายน 2564 เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เกิดขึ้นจากทีมคิดเพื่อไทย ซึ่งได้รับสมัครและคัดเลือกกลุ่มคนรุ่นใหม่ จำนวน 100 คน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จากทั่วประเทศ  ที่สนใจในการช่วยกันแก้ปัญหาบ้านเมือง เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นวิสัยทัศน์อย่างเปิดกว้าง และแสวงหาอนาคตของประเทศร่วมกัน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม กระจายไปจัดกิจกรรมใน 5 จังหวัด ได้แก่ กทม. อยุธยา เชียงใหม่ อุบลราชธานี และอุดรธานี

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button