ข่าวบ้านเฮา

บน.23 ร่วม ทอ.สิงคโปร์ส่งมอบศาลาอเนกประสงค์ให้ชุมชน

                กองบิน 23 ร่วมกับ กองทัพอากาศสิงคโปร์ ส่งมอบศาลาอเนกประสงค์ชุมชนดอนอุดม 1 โดยทำการปรับปรุงห้องประชุมเล็ก ติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งพัดลมเพดาน และสร้างเวทีสำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทาสีใหม่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพอากาศกับชุมชน

                เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนดอนอุดม 1 ตำบลหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี นาวาอากาศเอก ศักดิ์ชาย นุ่นสิงห์ รองผู้บังคับการกองบิน 23 ร่วมกับ นาวาอากาศโท เดเร็ก ชาน หัวหน้าหน่วยบินแยกกองทัพอากาศสิงคโปร์ พร้อมคณะ ร่วมทำกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ในการส่งมอบการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนดอนอุดม 1 โดยมีนายอิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายตระกูล มณีกานนท์ รองนายก สมาชิกสภา ประธานชุมชน คณะกรรมการ ประชาชนชาวชุมชน ให้การต้อนรับ ซึ่งได้ทำการปรับปรุงห้องประชุมเล็กๆเป็นศูนย์เรียนรู้ กศน. ติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งพัดลมเพดาน สร้างเวทีสำหรับใช้ในกิจกรรม และทาสีใหม่

                นายธวัชชัย สิงห์โค ประธานชุมชนบ้านดอนอุดม 1 กล่าวว่า ชาวชุมชนบ้านดอนอุดม รู้สึกดีใจมากที่ท่านได้มาเยี่ยมและห่วงใยพี่น้องของชุมชนแห่งนี้ เดิมชุมชนได้ใช้ศาลาอเนกประสงค์ในการทำกิจกรรมต่างๆ และเป็นแค่เสา หลังคา ห้องเก็บของ ซึ่งไม่พร้อมในการใช้งานหลากหลาย และ เป็นแค่ที่กันแดดได้เท่านั้น ชุมชนเราดีใจที่ กองบิน 23 และกองทัพอากาศสิงคโปร์ มาสำรวจพื้นที่และได้ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ได้ยกพื้นเวที ปรับปรุงห้องประชุมเล็กเป็นศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลหมากแข้ง ชุมชนดอนอุดม ทาสี ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งพัดลม ขอบคุณที่ท่านและคณะได้มีมิตรไมตรีจิต ที่ได้ห่วงใยพี่น้องชุมชนบ้านดอนอุดม และเห็นความสำคัญของชุมชนแห่งนี้ เราจะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามที่ท่านได้มอบสิ่งของให้ เราจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  โดยหวังไว้ในโอกาสต่อไป ท่านจะได้มามอบสิ่งดีๆ ให้กับทางชุมชนนี้อีก

                นาวาอากาศเอก ศักดิ์ชาย นุ่นสิงห์ รองผู้บังคับการกองบิน 23 กล่าวว่า การที่กองบิน 23 และกองทัพอากาศสิงคโปร์ ได้มาที่ชุมชนบ้านบ้านดอนอุดม 1 แห่งนี้ เพราะว่าชุมชนนี้อยู่ใกล้กับกองบิน 23 และยังเป็นภารกิจของทางกองบิน 23 ที่จะมาพบปะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของชุมชนกับกองทัพอากาศ ในทุกๆครั้งที่กองทัพอากาศได้มีการฝึกบินร่วมกับกองทัพอากาศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และการฝึกร่วมกัน  รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ จากประเทศสิงคโปร์

                ในการฝึกบินครั้งนี้ อาจจะทำให้เกิดมลภาวะทางเสียง ซึ่งเราจำเป็นต้องฝึกนักบิน เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญและเพิ่มประสบการณ์ในการบิน ยังเป็นการรักษาน่านฟ้าและอธิปไตยของชาติ   อีกทั้งยังเป็นการรักษาความมั่นคงของชาติ  จึงอยากจะแจ้งให้กับทางชุมชนได้ทราบ ซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในภารกิจนี้ ท้องฟ้าให้เราเป็นผู้รักษา เสียงนี้จะเป็นเสียงแห่งความมั่นคง จึงอยากให้ทางชุมชน เกิดความมั่นใจว่า เรายังมีมิตรภาพที่ดี เราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หากมีข้อเสนอแนะหรือให้กองบิน 23 ช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ทางกองบิน 23 ตามกำลังและขีดความสามารถของเราที่จะสามารถช่วยเหลือได้

                นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศบาลนครอุดรธานี เป็นชุมชนใหญ่มีถึง 105 ชุมชน และชุมชนดอนอุดม ก็มีความร่วมไม้ร่วมมือของประชาชนเป็นอย่างดี มีการขับเคลื่อนด้านชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ส่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องสถานที่ ที่ไม่สามารถรองรับกับคนที่มาใช้ในพื้นที่ก็จะเป็นอุปสรรค และสถานที่แห่งนี้ทางชุมชนก็ใช้บ่อยครั้ง ก็เป็นที่น่ายินดีและขอบคุณทางกองบิน 23 และกองทัพอากาศสิงคโปร์ ให้การสนับสนุนปรับปรุงเพิ่มเติม ถือเป็นโอกาสดีทางชุมชนก็จะได้ใช้ทำประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button