ข่าวบ้านเฮา

ขยะอันตรายแยกก่อนทิ้งส่งอปท.กำจัด

                องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี รวบรวมขยะอันตรายจาก อปท.ทุกแห่ง เพื่อส่งกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยขอความร่วมมือประชาชน คัดแยกก่อนทิ้ง และมอบให้อปท.ในพื้นที่

                เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 ที่สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการกำจัดขยะอันตราย ตามโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563 โดยมีนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หน.ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการลงเพื่อประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ ร่วมงาน และดูการบริหารจัดการขยะของจังหวัดอุดรธานี และมีคณะผู้บริหารอบจ.อุดรธานี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ภาครัฐ เอกชน ร่วมกิจกรรม

                นายวิเชียร ขาวขำ นายกอบจ.อุดรธานี กล่าวว่า อบจ.อุดรธานี มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการขยะอันตราย ถึงแม้จะมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบปริมาณขยะประเภทอื่นๆ แต่หากไม่มีการคัดแยกและนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ก็สามารถสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ เช่น กลุ่มประเภทแบตเตอรี่/ถ่ายไฟฉาย กลุ่มประเภทหลอดไฟ กลุ่มประเภทภาชนะบรรจุสารเคมี และกลุ่มประเภทอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งในปีที่ผ่านมา อบจ.อุดรธานี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดอุดรธานี กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัด 180 แห่ง

                ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและส่วนราชการอื่นๆ รวมประมาณการ จำนวน 10,000 กิโลกรัม เพื่อนำขยะอันตรายดังกล่าวไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยบริษัท วิน เทรด เมเนจเมนท์ จำกัด 

                นายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า จะเห็นได้ว่าการกำจัดขยะอันตรายดังกล่าว เป็นการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันตามแนวทาง “ประชารัฐ” โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ก็ขอฝากพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานี ให้ช่วยกันคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป ในครัวเรือนของตัวเองก่อนทิ้ง เนื่องจากขยะอันตรายเหล่านี้ เป็นขยะที่มีสารพิษโลหะหนัก ที่สามารถทำให้เกิดปัญหาโรคและภัยสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ปัญหามลพิษต่อแหล่งน้ำและพื้นดิน เกิดมลภาวะและยังเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนด้วย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button