ข่าวบ้านเฮา

ช่างกลอุดรมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

ช่างกลอุดรมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา


                โรงเรียนช่างกลอุดรธานี มอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562

                วันที่ 5 มีนาคม 2562ที่หอประชุมโรงเรียนช่างกลอุดรธานี อาจารย์บุญชอบ คณิตารงค์ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ โรงเรียนช่างกลอุดรธานี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี คณะครู อาจารย์ และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดี จัดแบบเรียบง่าย ภายหลังจากกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือ ปฏิบัติและดำเนินการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มีระดับปวช. และปวส. จัดพิธีรับระดับละ 100 คน เดินเข้ารับและออกไปเลย เดิมจะจัดที่โรงแรม แล้วย้ายสถานที่มาจัดโรงเรียน ซึ่งเป็นสถานที่เปิด อากาศถ่ายเทสะดวก

                นายสุรสิษฐ์ นาคคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนช่างกลอุดรธานี กล่าวว่า โรงเรียนช่างกลอุดรธานี ได้เปิดทำการเรียนการสอน มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2523 โดยอาจารย์บุญชอบ คณิตารงค์ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ได้จัดการเรียนการสอน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้าและสาขาช่างยนต์ ในปีการศึกษา 2562 นี้มีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)รุ่นที่ 38 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 142 คน สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ จำนวน 271 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)รุ่นที่ 36 สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง จำนวน 284 คน สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ จำนวน 414  คน รวมผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งสิ้น 1,111 คน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button