เศรษฐกิจธุรกิจ

เซ็นทรัล อุดรธานี อัญเชิญตราตั้งพระราชทาน

                วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ลานพิธีด้านหน้าห้างเซ็นทรัลอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพร้อมอัญเชิญตราตั้งพระราชทาน “พระครุฑพ่าห์” ขึ้นประดิษฐานหน้าอาคารห้างเซ็นทรัลอุดรธานี โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ดร.ปิยะพงษ์ ธัญญศรีสังข์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารสาขาและซัพพลายเชน นางยอดสร้อย ปัญณะสมบูรณ์ ผู้จัดการสาขา ห้างเซ็นทรัลอุดรธานี นายอนุชา เปรมเพชร ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี และคณะผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ร่วมงาน

                ซึ่ง “ครุฑพ่าห์” เป็นครุฑที่ตั้งอยู่ ณ ห้างเซ็นทรัล และเป็นตราครุฑเหนืออาคาร ห้างเซ็นทรัล มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โดยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ห้างเซ็นทรัลอัญเชิญตราตั้งพระราชทาน “พระครุฑพ่าห์” ซึ่งเป็นตราประจำแผ่นดินขึ้นประดับหน้าอาคาร เพื่อสะท้อนความเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีหลักฐานมั่นคง ประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตลอดมา โดยในวันที่ 26 ตุลาคม 2549 ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญตราตั้งพระครุฑพ่าห์ ขึ้นประดิษฐาน หน้าอาคารห้างเซ็นทรัลชิดลม เป็นแห่งแรก ก่อนจะอัญเชิญประดับหน้าอาคารทุกสาขาทั่วประเทศ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button