ข่าวบ้านเฮา

ตรวจคลินิกเสริมความงามย้ำปฏิบัติตามมาตรการ

                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ออกตรวจติดตามและเฝ้าระวังสถานพยาบาลคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการเสริมความงาม ตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3 เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค.และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

                เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เภสัชกรมะโนตร์ นาคะวัจนะ เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลและให้คำแนะนำคลินิกเวชกรรมเสริมความงามในการเฝ้าระวังการแพร่กระจายและคัดกรอง covid-19 ตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3 ย่านโครงการ prime square

                ตามที่รัฐบาล (ศบค.) ได้มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่3 และกำหนดมาตรการป้องกันโรค covid-19  ในกิจการประเภทคลินิกเสริมความงาม ตามคำสั่ง ศบค.ที่4/2563 ลงวันที่ 29 พ.ค.2563 นั้น ซึ่งจังหวัดอุดรมีสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน หรือคลินิก จำนวน  550   แห่ง ในจำนวนนี้มีให้บริการเสริมความงาม จำนวน 80 แห่ง การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินผลและให้คำแนะนำคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม ตามแนวทางปฏิบัติที่ทาง ศบค.และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ระหว่างวันที่ 5- 9 มิถุนายน 2563

                เภสัชกรมะโนตร์ นาคะวัจนะ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขไม่นิ่งนอนใจ หลังมีมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3 เพื่อที่จะเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19 ให้ประชาชนหรือผู้มารับบริการได้รับความมั่นใจว่าจะปลอดภัย ในส่วนของกิจการประเภทคลินิกเสริมความงาม ซึ่งจากการเข้าตรวจประเมิน ทุกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกำหนด บางแห่งทำได้ดีเกินมาตรฐานที่เรากำหนดไว้ด้วยซ้ำ ขณะเดียวกันเราก็มีข้อแนะนำให้ด้วยทุกครั้ง ปกติเองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีก็ดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว  เป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้กับทางคลินิกทุกๆที่

                เภสัชกรอดุลย์ ลาภะแนน เภสัชกรชำนาญการ รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า ในคลินิกเสริมความงามทางราชการได้กำหนดมาตรการหลัก 7 มาตรการ เช่น ทำความสะอาดพื้นผิวบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ การสวมหน้ากากตลอดเวลา ให้เว้นระยะนั่งห่างกัน 1 เมตร ระยะห่างระหว่างเตียง 1.5 เมตร ให้ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกทางแอปไทยชนะ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีมาตรการเสริมและแนวทางปฏิบัติที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพิ่มเติมอีกด้วย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button