ข่าวบ้านเฮา

ปักดำนาแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริฯ

                ผู้ว่าว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำ ข้าราชการ ประชาชน ในพื้นที่ปักดำนาแปลงนาสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

                วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี บ้านวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายกองตรีณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอบ้านดุง นายด่านชัย ฮันวงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และข้าราชการ พลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลวังทอง และประชาชนต้นแบบ จิตอาสา 904 วปร. ร่วมกิจกรรมปักดำนาแปลงนาสาธิต ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริฯ

                ซึ่งในปีที่ผ่านมา แปลงนาสาธิตแห่งนี้ได้ดำเนินการปักดำ 2 ไร่ 2 งาน ในลักษณะการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมีและพันธุ์ข้าวที่ปักดำใช้พันธุ์ ก.ข. 6 ได้รับผลผลิต 520 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งค่าเฉลี่ยผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดอุดรธานี รวมผลผลิตที่ได้รับทั้งสิ้น 1,300 กิโลกรัม จัดแบ่งให้เกษตรกรตำบลวังทองไว้ทำพันธ์ 700 กิโลกรัมส่วนที่เหลือ 600 กิโลกรัม แปรรูปจำหน่ายเพื่อเป็นต้นทุนในการผลิตในฤดูต่อไป

                สำหรับการดำเนินการนครั้งนี้ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านดุง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกโครงการศูนย์การเรียนรู้ ได้ทำการเตรียมดินปลูกปอเทือง ทำพืชปุ๋ยสด ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไถกลบพร้อมทำการปักดำ และในการปักดำครั้งนี้ใช้พันธุ์ข้าว กข. จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

                ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ภายใต้การดูแลของสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี จัดตั้งขึ้นปี พ.ศ.2553 เนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน ซึ่งปัจจุบันได้จดทะเบียนเอกสารสิทธิ์เป็นของมูลนิธิ ณ ภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพื้นฐาน ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button