ข่าวบ้านเฮา

ตร.บดทำลายท่อซิ่งเด็กแว้นกวนเมืองสร้างความรำคาญ

                ตำรวจอุดร บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมกวาดล้างเด็กแว้นกวนเมือง สร้างความเดือดร้อน รำคาญแก่ประชาชน ยึดรถดัดแปลงสภาพ 368 คัน บดทำลายท่อแต่งซิ่ง 535 ท่อ ในส่วนที่เป็นเด็กและเยาวชนเชิญผู้ปกครองมารับทราบ แนะนำ ตักเตือนและทำทัณฑ์บน

                วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ภ.จ.อุดรธานี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญพืช รองผวจ.อุดรธานี น.อ.สมโภช สิงห์คลาน นายทหารกองบิน 23 ผู้แทนผบ.กองบิน 23 และผู้แทนผกก.ตชด.24 ผู้แทนคณะกรรมการจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุดรธานี แถลงผลการระดมกวาดล้างการแข่งขันในทางและความผิดที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการนำรถบดอัด มาทำลายท่อไอเสียที่แต่งซิ่งเสียงดัง และไม่ได้มาตรฐาน

                พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ภ.จ.อุดรธานี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระงับยับยั้งหรือแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง หรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมโดยในลักษณะหรือพฤติการณ์ ที่น่าจะนำไปสู่การแข่งรถในทาง อันเป็นการก่อความเดือดร้อน รำคาญ และเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งในปัจจุบันยังปรากฎภาพข่าวหรือเหตุการณ์การแข่งรถในทาง การขับรถในลักษณะผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย หรือความเดือดร้อนของผู้อื่น นั้น

                สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 4 และตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ได้มีการระดมกวาดล้างการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆแบบบูรณาการ ในการปราบเด็กแว้น ซื่งได้บูรณาการกับกองบิน 23 ตำรวจตระเวนชายแดนที 24 อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการจัดระเบียบสังคม ร่วมกันระดมกวาดล้าง ซึ่งในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกสถานีในจังหวัด  ซึ่งเรากฎหมายมาบังคับใช้ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำไปยังกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง ระหว่างวันที่ 22-30 มิถุนายน 2563 ผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้ ว่ากล่าวตักเตือน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 9 ราย ตรวจค้นและประชาสัมพันธ์ ร้านขาย/ดัดแปลง รถหรืออุปกรณ์ จำนวน 284 ร้าน ตรวจยึดท่อไอเสียเสียงดัง ไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 535 ท่อ ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพ จำนวน 368 คัน เปรียบเทียบปรับ ความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ฯ และพ.ร.บ.จราจรทางบกฯ จำนวน 1,439 ราย และจัดทำประวัติผู้กระทำผิดและมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะแข่งรถในทาง จำนวน 109 ราย

                พล.ต.ต.พิษณุฯ ผบก.ภ.จ.อุดรธานี กล่าวอีกว่า  กรณีผู้กระทำความผิดเป็นเด็กหรือเยาวชน  ได้เชิญบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง เข้ามารับทราบเพื่อให้คำแนะนำ ตักเตือน อบรมให้ความรู้เพื่อแก้ไขพฤติกรรม ทำบันทึกข้อตกลง และบันทึกหนังสือทัณฑ์บนไว้วางข้อกำหนดหรือให้วางประกันเป็นเงินจำนวนตามสมควร หากเด็กหรือเยาวชนกระทำผิดซ้ำ จะพิจารณาดำเนินคดีกับบิดา มารดาหรือผู้ปกครองต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button