ข่าวบ้านเฮา

ดูแลใส่ใจสุขภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่

                อบจ.อุดรธานี ร่วมกับ ประกันสังคมอุดรธานี และโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ประจำปี 2563 “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน”ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบจ.อุดรธานี กว่า 100 คน

                วันที่ 9 กันยายน 2563 นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี มอบหมายให้ นางกมลพร บุญปก หัวหน้าฝ่ายอนามัย อบจ.อุดรธานี ให้การต้อนรับ พันตรีหญิงศรินรัตน์ นิลภูผาทวีโชติ หัวหน้าแผนกคลินิกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม นายไชยฤทธิ์ พลละเอียด ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี นางสาววินิจตรี พลพาหะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้าส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์ และคณะทำงาน พร้อมอำนวยความสะดวกด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ และสถานที่ดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพ เชิงรุก ประจำปี 2563 “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบจ.อุดรธานี กว่า 100 คน ณ อาคารสำนักงานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

                รายละเอียดการตรวจสุขภาพผู้ประกันตน ประกอบด้วย 1.ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 2. เบาหวาน 3. ไขมันในเลือด 4. เชื้อไวรัสตับอักเสบบี 5. การทำงานของไต 6. เอ๊กซเรย์ทรวงอก 7. ปัสสาวะ 8. อุจจาระ 9.มะเร็งปากมดลูก

                นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกให้แก่ผู้ประกันตนในองค์กร รวมถึงปัจจัยหนึ่งที่ประเทศไทยและทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 การดูแลเบื้องต้นด้านสุขภาพและอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นที่จะส่งผลให้บุคลากรของ อบจ.อุดรธานี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งกายและใจ

                ทั้งนี้ ในนามของ อบจ.อุดรธานี ต้องขอขอบคุณสำนักงานประกันสังคม และ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งมีส่วนในการขับเคลื่อนให้ผู้ประกันตน หันมาดูแลใส่ใจในเรื่องสุขภาพ อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button