ข่าวรอบอุดร

พี่ทหารสานฝันมอบทุนการศึกษานักเรียน

กองทัพภาคที่ 2 จัดทำโครงการพี่ทหารสานฝัน เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของนักเรียน และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อย่างเท่าเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท เพื่อให้มีความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

พันโทพีรพัฒน์ พันสาน ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 เป็นผู้แทนกองทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ ในระดับดี จำนวน 20 ทุน โดยผู้ที่ได้รับทุนจะเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเตรียมเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 1 ก.พ.65 ที่ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองคาย

โครงการพี่ทหารสานฝันของกองทัพภาคที่ 2 นั้น จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารพื้นที่ห่างไกล ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างเท่าเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท ให้มีความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างแรงบันดาลในในการศึกษาพัฒนาตนเอง และให้เยาวชนมีความรักเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยในปี พ.ศ.2565 ได้มีการสานต่อโครงการพี่ทหารสานฝันโดยต่อเนื่อง มีการดำเนินงาน ได้แก่ โครงการมอบทุนการศึกษาพี่ทหารสานฝัน พี่ทหารสานฝัน   Inspiration talk และพี่ทหารสานฝันทำเนียบรัฐบาล

สำหรับการจัดโครงการมอบทุนพี่ทหารสานฝัน ในครั้งนี้ หน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ได้มอบทุนให้นักเรียน ระดับดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย   เพื่อรับทุนการศึกษาตามโครงการพี่ทหารสานฝัน กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงวิทยาการการศึกษาเรียนรู้ให้กับนักเรียน ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อม ในการวางแผนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ลักษณะกิจกรรมจะเป็นการสนับสนุน คอร์สเรียน“ภาษาอังกฤษครูนะ”แบบออนไลน์

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button