ข่าวบ้านเฮา

แพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด-19 บริการชาวอุดร

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการประชาชน ตามโครงการแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด-19 นำองค์ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยมาให้บริการรักษาและให้คำปรึกษา

                วันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่โรงเรียนอุดรพัฒนาการ บ้านหนองตูม ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดโครงการแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด-19 จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์การแพทย์ระบาดในจังหวัดอุดรธานี และมี นพ.ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีฯ นพ.จักราวุธ เผือกคง ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขจากกรม       การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 8 และในจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งประชาชนที่สนใจ จำนวนประมาณ 300 คน

                ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาและรักษาผู้ป่วย COVID–19 ที่รักษาหายแล้ว ที่มีอาการ Long  COVID  ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีความรู้และเห็นความสำคัญของการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันไม่ให้โรคมีความรุนแรงมากขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคติดเชื้อ COVID – 19 ในระยะยาว โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ  กิจกรรมมีการมอบตำรับยาสมุนไพรที่ใช้รักษาผู้ป่วย COVID – 19 ที่รักษาหายแล้ว ที่มีอาการ Long  COVID เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการรวมพลังแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิดสู่พื้นที่ การออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ของแพทย์แผนไทยจากรมการแพทย์แผนไทยฯ และของจังหวัดอุดรธานี เพื่อนำองค์ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย มาให้บริการรักษาและให้คำปรึกษากับผู้ป่วย COVID – 19 ที่รักษาหายแล้ว ที่มีอาการ Long  COVID  และนิทรรศการที่เกี่ยวกับการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วย COVID–19 ทั้งใน Community Isolation และ Home Isolation ของหน่วยงานสาธารณสุขและสถาบันการศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี ที่จัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย

                นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยของจังหวัดอุดรธานี ได้มารวมพลังทำกิจกรรมนี้ ถือได้ว่าจะเป็นต้นแบบในการให้ความรู้ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยกับประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อ COVID -19 ที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัย  แก่ประชาชนต่อไปในอนาคต

                เราพบว่าประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทางจังหวัดอุดรได้มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน เข้าสู่ระบบเชื่อมโยงการทำงานกับส่วนกลางได้อย่างแนบแน่น ปราศจากปัญหาและอุปสรรค ก็ด้วยการจัดการของระบบสาธารณสุข โดยนายแพทย์สาธารณสุขซึ่งเป็นเลขาฯของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ ในส่วนตรงนี้ตนและทีมงานได้มาแล้วก็ไม่ได้มามือเปล่า ณ ปัจจุบันผู้ป่วยโควิด-19 ที่กักตัวหรือที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน ก็นำฟ้าทลายโจรมาส่วนหนึ่งคิดว่ามากพอที่ดูแลรักษา เพราะปัจจุบันทางรัฐบาลทางกระทรวงประกาศแล้วว่า อาจไม่จำเป็นต่อในเรื่องของการใช้ยาต้านไวรัส เพราะทานไปอาจจะมีผลข้างเคียง

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button