เศรษฐกิจธุรกิจ

พาณิชย์อุดรเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์อีสานกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม Connecting To The Northeastern 2022 เชื่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์อีสาน กระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค ประชาสัมพันธ์สินค้าดี สินค้าเด่น พร้อมเจราจาธุรกิจทั้งในรูปแบบ On site และ Online และพิธีลงนามข้อตกลงซื้อขาย

วันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ศูนย์ประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี นายจำรัส กังน้อย รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Connecting To The Northeastern 2022 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน แขกผู้มีเกียรติ และผู้ประกอบการ ร่วมงาน

นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดสรรงบประมาณโครงการยกระดับการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปี 2565  กิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์อีสาน (เซลส์แมนจังหวัด) เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตร สินค้าเด่น และผลิตภัณฑ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุน ซึ่งสำนักงานฯได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการค้าระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ผู้ผลิต เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับผู้ประกอบการในภูมิภาคอื่นๆ ประกอบด้วยกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ Business matching ในรูปแบบ On Site และ Online พิธีลงนามข้อตกลงการซื้อขาย และ Showcase ประชาสัมพันธ์สินค้าดี สินค้าเด่น โดยการจัดงานเพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ได้พบปะเจรจาการค้า ผู้ซื้อ ผู้ขายได้ทำความตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เกิดมูลค่าการค้าเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ขาย เป็นผู้ประกอบการ SMEs ผู้ผลิต เกษตรกร วิสาหกิจชุมช ภาคอีสาน จำนวน 35 ราย แบ่งเป็น Onsite 32 ราย Online 3 ราย ผู้ซื้อเป็นค้าปลีก/Retail ห้างสรรพสินค้า Modern trade ผู้แทนจำหน่าย ผู้ส่งออก กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารและอื่นๆ จำนวน 15 รายแบ่งเป็น ในประเทศจากภูมิภาคอื่นๆ 8 ราย จากต่างประเทศ 6 ราย Onsite จากประเทศสิงคโปร์ จีน Online ผ่านโปรแกรม Zoom จากประเทศมาเลเซีย ลาว พม่า จีน สิงคโปร์และเวียดนาม

นายจำรัส กังน้อย รองผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจังหวัดเกษตรกรรมที่สำคัญของประเทศมายาวนาน สามารถผลิตอาหารที่เกี่ยวกับการเกษตร เกษตรแปรรูป เครื่องแต่งกาย ผ้าทอ เครื่องประดับ ของตกแต่งและสมุนไพร ได้เป็นอันดับ 1 ของประเทศ นอกจากนิ้ยังมีการพัฒนานวัตกรรมสินค้าแปรรูปต่างๆเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และยังมีผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน สินค้า GI เกษตรแปรรูป ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานในการส่งออกไปยังต่างประเทศ ดังนั้นการสร้างโอกาสนี้เพื่อขยายช่องทางการตลาดในพื้นที่ใหม่ๆ เชื่อมโยงการจำหน่ายกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นภารกิจหลักที่อุดรธานีและกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน ให้การสนับสนุน ผลักดันอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ ก้าวทันต่อสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงได้ อันจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดนั้นๆให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นธรรมและยั่งยืน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button