ข่าวบ้านเฮา

พร้อมรับสมัครเลือกตั้งอบจ.อุดรธานี

กต.อบจ.อุดรธานี ซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี/ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี  ได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ นำโดย นายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในการซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการ ในการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button