เศรษฐกิจธุรกิจ

ปั้นยอดขายออนไลน์ให้ปังด้วย Facebook รวยแบบจุกๆด้วย Line OA

สสว. ร่วมกับ มรภ.สวนสุนันทา จัดโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up) ปีงบประมาณ 2565 หวังยกระดับไมโครเอสเอ็มอีภาคอีสาน ให้มีความรู้และสร้างทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบการเพื่อตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจในยุค Next Normal คาดสร้างรายได้ให้ผู้อบรมในโครงการกว่า  30 ล้านบาท

                วันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่โรงแรมสยามแกรนด์อุดรธานี นายจำรัส กังน้อย รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up) ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยมีนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล ประธานศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนจังหวัดอุดรธานี ร่วมงาน ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19อย่างเคร่งครัด ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้เข้าอบรม รวมทั้งสื่อมวลชน

                นายวชิระ แก้วกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการรองผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า โครงการฯนี้ มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยให้ความรู้และสร้างทักษะในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจในยุคดิจิทัล ซึ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญให้การดำเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถ ในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

                สำหรับที่จังหวัดอุดรธานี ก็คาดหวังผู้ประกอบการรายย่อยในกลุ่มจังหวัดสบายดีซึ่งก็มีจำนวนมาก ได้มาต่อยอดเพิ่มศักยภาพในการขายออนไลน์ โดยเฉพาะในกลยุทธต่างๆทั้งเฟสบุ๊ค ไลน์โอเอ ในสภาวะการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ เป็นสิ่งที่จะช่วยผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ก็ได้รับสนใจจำนวนมาก เพียงแต่ว่าในเชิงปริมาณเราจะไม่เน้น เราจะคัดมาเฉพาะผู้มีความพร้อมจริงๆและมีความตั้งใจมุ่งมั่น จึงมั่นใจว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

                “นอกจากกิจกรรมหลัก ที่ได้ดำเนินการในด้านการส่งเสริททักษะต่างๆแล้ว สสว.ก็จะผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบของภาครัฐให้เพิ่มมากขึ้น เช่น การจดทะเบียนการค้า การจดทะเบียน  DBD Registered และการขอมาตรฐาน อย. เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงมาตรการและความช่วยเหลือต่างๆ ของภาครัฐได้รวดเร็วขึ้น สะดวกขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจในยุค Next Normal ได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป”

                รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา หน่วยร่วมดำเนินการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายในการให้ความรู้และสร้างทักษะเกี่ยวกับกานำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 350 ราย โดยได้จัดกิจกรรมการอบรมใน 8 จังหวัด ได้แก่  อุดรธานี นครราชสีมา สุรินทร์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เลย อุบลราชธานี และสกลนคร เพื่อกระจายการอบรมให้ทั่วถึงผู้ประกอบการทั้งภูมิภาค จากนั้นจะคัดเลือกผู้ประกอบการ 120 ราย เข้าสู่ขั้นตอนการสร้างประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการจะได้ทดลองใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ แอปพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้มากขึ้น โดยมีที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัลต่อไป ซึ่งคาดว่ากระบวนการอบรมผ่านโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up) จะสามารถสร้างรายได้ให้ ผู้อบรมในโครงการกว่า 30 ล้านบาท

                ขณะที่ นายจำรัส กังน้อย รองผวจ.อุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางสสว.ได้มาให้ความรู้เพิ่มยกระดับผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการขายออนไลน์ เนื่องจากโลกปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนไปสื่อโชเชียลมีความสำคัญ อุดรธานีเองก็ได้วางยุทธศาสตร์ในเรื่องนี้อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงบ้าง SMEs ในอุดรจะได้เติบโตเปลี่ยนแปลงและเข้มแข็งขึ้นอย่างจริงจัง

                สมัครเข้าร่วมโครงการและติดตามข่าวสารกิจกรรมความรู้ได้ที่ Facebook : Osmep สสว. SME  CONNEXT และ www.smeonline.info

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button