ข่าวบ้านเฮา

กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน “ตลาดต้องชม” บ้านเชียง

                สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านเชียง จัดงาน “แฮปปี้แอนด์วาไรตี้สงกรานต์ เฟสติวัล 2021” ตลาดต้องชม บ้านเชียง อ.หนองหาน เพื่อกระตุ้นและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการ ช่วงหยุดยาวสงกรานต์ สร้างรายได้ชุมชน สร้างการรับรู้ให้กับ

                นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน “แฮปปี้แอนด์วาไรตี้สงกรานต์ เฟสติวัล 2021” กิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ตลาดชุมชน “ตลาดต้องชมบ้านเชียง”  ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอหนองหาน หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเชียง แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

                นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ตามที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม”   นโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ธุรกิจSMEs และประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยส่งเสริมให้มีตลาดต้องชม มาตั้งแต่ปี 2559-2564 จำนวนทั้งสิ้น 222 แห่ง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการส่งเสริมและคัดเลือกตลาดต้องชมในพื้นที่รวม 4 แห่ง ได้แก่ ตลาดต้องชมตลาดปลาสิน ตลาดต้องชมตลาดบ้านเชียง  ตลาดต้องชมตลาดเมืองใหม่ และตลาดต้องชมตลาดผ้านาข่า ซึ่งตลาดต้องชมบ้านเชียงแห่งนี้ ได้รับการส่งเสริมให้เป็นตลาดท่องเที่ยว เมื่อปี 2560

                เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดอย่างต่อเนื่อง ยกระดับศักยภาพการค้าให้ตลาดชุมชน พร้อมสนับสนุนด้านการค้าและประชาสัมพันธ์ตลาดชุมชนให้มีศักยภาพและมีความพร้อม กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงเทศกาลวันหยุดยาว สงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2564 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในตลาดชุมชน ช่วยสร้างรายได้เศรษฐกิจชุมชน อันจะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง สร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว

                ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านเชียง จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 กิจกรรมในงานประกอบด้วยกิจ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด กิจกรรมกระตุ้นการซื้อขายสินค้าภายในตลาดต้องชม Work Shop สาธิตการเพาะเห็ดตามวิถีเศรษฐกิจท้องถิ่น และการประกวดพูดผญาไทพวนบ้านเชียงของเด็กนักเรียนในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการขายแจกคูปองส่วนลดนาทีทอง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่าย

                นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า เชื่อมั่นว่ากิจกรรมครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในการตลาดชุมชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการท่องเที่ยวและใช้จ่ายเงิน จะช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชน อันจะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ตลาดสร้างการรับรู้ของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้รู้จักเป็นวงกว้าง และยกระดับรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button