ข่าวบ้านเฮา

มทภ.2 ตรวจศูนย์พันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”ที่อุดร

                แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนเหนือ ที่ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา อุดรธานี

                วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่โครงการทหารพันธุ์ดี ร.13 พัน 1 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนเหนือ โดยมี พลตรีบุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3/ผอ.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1 ฝ่ายกิจการมวลชนและสารนิเทศ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดกองพลทหารราบที่ 3  กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

                  กองพลทหารราบที่  3/ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้ขออนุมัติดำเนินการจัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 3 เพื่อจัดตั้งโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนเหนือ “เพื่อนช่วยเพื่อน” โดย มอบหมายให้กรมทหารราบที่ 13 เป็นหน่วยดำเนินการ พื้นที่ 130 ไร่ ภายในค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา

                ตามแผนงาน แบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็น 7 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1. โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน 15.7 ไร่ ปลูกไม้ผลและพืชสมุนไพรท้องถิ่น , โซนที่ 2. พื้นที่ทรงงาน 4 ไร่ เป็นพื้นที่ส่วนพระองค์ ,โซนที่ 3 ,4 และ 5 พื้นที่โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน โดยโซนที่ 3 มีพื้นที่  28.2 ไร่ ,โซน 4 พื้นที่ 12 ไร่ ,โซน 5 พื้นที่ 10.2 ไร่ ทำการปลูกผักพันธ์พระราชทาน ,โซนที่ 6 พื้นที่ศูนย์ผลิตพันธ์สัตว์ปีกพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน พื้นที่  4.6 ไร่ ดำเนินการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ,ไก่เหลืองหาขาวและเป็ดเทศกบินทร์บุรี ในลักษณะเป็นศูนย์เพาะและขยายพันธ์ และโซนที่ 7  พื้นที่ศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน พื้นที่ 1.5 ไร่ ดำเนินการเลี้ยงกบ (น่าน/จานนา/ทุ่งกุลา) ในลักษณะเป็นศูนย์เพาะและขยายพันธุ์

                ขณะที่ นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า  อบจ.อุดรธานี พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยได้ให้ทางกองช่าง ร่วมออกแบบพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบแปลนพลับพลาที่ประทับ และศาลาทรงงาน และปัจจุบันได้ส่งเครื่องจักรพร้อมกับกำลังพลเข้าดำเนินการปรับพื้นที่ ตามที่แบ่งมอบไปแล้ว 40 เปอร์เซนต์ของพื้นที่ พร้อมจะปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เพื่อให้สมพระเกียรติและเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้กลับไปต่อยอดและพัฒนาตามความเหมาะสมขององค์กรนั้นๆ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุน 2 มิติ คือทางการเกษตร และการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button