ข่าวบ้านเฮา

อบจ.อุดรธานี ต้อนรับนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1

วันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ชั้น 4 นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี พันตำรวจตรีหญิงนภาดา ประดิษฐ์ชัย สารวัตรกองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วยครูฝึก เจ้าหน้าที่ ผู้ติดตามจำนวน 12 นาย และ นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 จำนวน 100 นาย เข้าศึกษาดูงานด้านการสร้างจิตสำนึก โดยการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

                นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ เรื่อง อปท. และบทบาทอำนาจหน้าที่ของ อบจ.อุดรธานี โครงสร้างสภาของ อบจ.อุดรธานี งบประมาณในการอุดหนุนกับหน่วยงานภาครัฐ และการมีส่วนร่วมการบูรณาการของหน่วยงานราชการ อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และอบต. ส่วนภาระหน้าที่ของทาง อบจ.อุดรธานี ที่ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัด อาทิเช่น การให้บริการรถตู้ (วีไอพี) งานรับเสด็จ สนับสนุนเครื่องจักรกลให้กับหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการ ตลอดจนรับเรื่องราวร้องทุกข์และการให้ความช่วยเหลือประชาชน

                หลังจบการบรรยายพิเศษ นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ได้อวยพรให้นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ 1 ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า พร้อมให้คติประจำใจว่า “ทุกคนต้องมีความมุ่งมั่น” จึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต มอบของที่ระลึกและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนนายสิบตำรวจ ก่อนไปปฎิบัติภารกิจต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button