หอฯ อุดรติวเข้มทบทวน ความรู้สู่รั้ว มหาวิทยาลัย

0
327

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย และเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี อบรมทบทวนความรู้สู่ มหาวิทยาลัย ยกระดับทางการศึกษาแห่งนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ด้วยการเรียนการสอนที่อัดแน่น โดยทีมวิชาการจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันนี้(17 มกราคม 2562)ที่ห้องอุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2562 โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี โดยมีนายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ผศ.สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ตัวแทนศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี คณะครู อาจารย์ ร่วมงาน

นายสิริพงศ์ อุเทนพิทักษ์กุล ประธานโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย หอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย เป็นโครงการความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่าง หอการค้าจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี

ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาของนักเรียน ซึ่งได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 11 วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับทางการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนต่างๆ ด้วยการเรียนการสอนที่อัดแน่น เจาะลึกเนื้อหาพร้อมเอกสารประกอบการสอนคุณภาพ อำนวยการสอนโดยทีมวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ครั้งนี้เป็นการทบทวนความรู้วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมกับแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในอนาคต ให้แก่นักเรียน ชั้น ม.4 ม.5 และ ม.6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 26 แห่ง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 3,000 คน 

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า เท่าที่ดูจากผู้ปกครอง และผู้บริหารโรงเรียนต่าง ๆ ที่ส่งนักเรียนเข้ามาร่วมโครงการ ต่างให้ความสำคัญกับการรับความรู้ และการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงอยากให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้ตักตวงความรู้นี้ อย่างเต็มที่

เพื่อจะได้รับความสำเร็จตามที่ตั้งความหวังไว้ โครงการในครั้งนี้ นอกจากเป็นการให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้มีการเตรียมความพร้อม และทบทวนความรู้ในสาระวิชาต่าง ๆ พร้อมกันนี้ นักเรียนจะได้ประเมินศักยภาพของตัวเองว่า มีความพร้อมสำหรับการสอบจริง เพื่อจะได้ปรับปรุงตัวเองให้มีความมั่นใจ และเสริมสร้างศักยภาพได้สูงสุด รวมทั้งยังจะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ปกครอง เกี่ยวกับระบบของการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วย 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here