ข่าวบ้านเฮา

เชื่อมสัมพันธ์กองทัพบกกับกองทัพมิตรประเทศ

                กรมข่าวทหารบก จัดกิจกรรม army open house ครั้งที่ 1 โดยนำคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย เยี่ยมชมหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีจังหวัดอุดรธานี

                วันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่ กองบัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พลโท ชนาวุธ บุตรกินรี รองเสนาธิการทหารบก (2) นำคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย 40 นาย เยี่ยมชมหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดอุดรธานี โดยมี พลตรี บุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ให้การต้อนรับ

                ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบก ได้อนุมัติแผนงานด้านการต่างประเทศของกองทัพบก ประจำปี 2564 เพื่อการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีและพัฒนาด้านการทหาร ระหว่างกองทัพบกกับกองทัพมิตรประเทศ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือต่างๆ นำไปสู่การสนับสนุน นโยบายด้านการต่างประเทศ และนโยบายด้านความมั่นคง โดย กรมข่าวทหารบก ได้กำหนดกิจกรรม Army Open House ณ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดอุดรธานี และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่นำโขง  จังหวัดหนองคาย  โดย รองเสนาธิการทหารบก  และ ผู้ช่วยทูตทหาร ต่างประเทศประจำประเทศไทย  ได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปภารกิจและผลการปฏิบัติงานของหน่วย

                พลตรี บุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กล่าวว่า กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เป็นหน่วยงานหลัก ในการป้องกันชายแดนและการป้องกันภัยคุกคามความมั่นคง อาทิเช่น การลักลอบขนสินค้าสิ่งผิดกฎหมาย การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน ได้แก่ จังหวัด เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนมและมุกดาหาร ตลอดตามลำแม่น้ำโขง ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และมีบทบาทภารกิจป้องกันชายแดน ตามพันธกิจ 3 ประการ ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้แก่ การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน การจัดระเบียบพื้นที่และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน การพัฒนาสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน บทบาทของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 มีภารกิจในการ วางแผน อำนวยการ และประสานงานการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ โดยรับผิดชอบพื้นที่ 10 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และบทบาทของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภารกิจในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนการร่วมบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

                ในการนี้ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้แลกเปลี่ยนโล่เพื่อเป็นที่ระลึก กับพันโท Axel Dohmen ผู้ช่วยทูตทหารเยอรมนีประจำประเทศไทย หัวหน้าคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย จากนั้น คณะฯได้เดินทางไปศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่นำโขง ในเขตจังหวัดหนองคาย เป็นลำดับต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button