เศรษฐกิจธุรกิจ

รับฟังความคิดเห็นสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมอุดร-บึงกาฬ

                กรมทางหลวง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจังหวัดอุดรธานี-บึงกาฬ หลังคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม  ครอบคลุม 3 จังหวัด 10 อำเภอ 29 ตำบล 20 หมู่บ้าน ระยะทาง 151 กม.

                วันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่โรงแรมนภาลัย อุดรธานี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดประชุมการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจังหวัดอุดรธานี-บึงกาฬ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น

                นายสุรชัย อัมภวาสุวรรณ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง กล่าวว่า กรมทางหลวงมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการก่อสร้างดังกล่าว โดยว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการศึกษาความเหมาะสม คัดเลือกแนวเส้นทางใหม่ที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม จากจังหวัดอุดรธานีไปจังหวัดบึงกาฬ ช่วยลดปริมาณการจราจรที่ผ่านบริเวณตัวเมืองหนองคาย ด้วยการแยกการจราจร ที่ไม่ต้องการเข้าตัวเมืองให้เลี่ยงมาใช้เส้นทางนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รองรับการขยายตัวและเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต ช่วยอำนวยความสะดวกเพิ่มความรวดเร็วในการเดินทาง แก้ปัญหาการจราจรที่แออัดหนาแน่น และเป็นการเสริมโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ทางถนนของจังหวัดอุดรธานีให้เชื่อมต่อไปยังจังหวัดบึงกาฬโดยตรง

                นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันการเดินทางจากจังหวัดอุดรธานีไปจังหวัดบึงกาฬ ต้องอาศัยเส้นทางหลัก 3 เส้นทาง โดยผ่านพื้นที่จังหวัดหนองคาย สกลนคร เพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดบึงกาฬ ระยะทางไกล เดินทางผ่านตัวเมืองหลายแห่ง และใช้ระยะเวลาเดินทางนาน ทำให้ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวก ประกอบกับปัจจุบันมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมโยงบึงกาฬ-บอลิคำไซ หรือสะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 ส่งผลให้ความต้องการในการเดินทางและการขนส่งสินค้ามาจังหวัดบึงกาฬ มีแนวโน้มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามการพัฒนาโครงการอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนท้องถิ่น จึงจำเป็นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ ตลอดจนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

                จากนั้น ได้มีการนำเสนอข้อมูลโครงการ ความเป็นมา วัตถุประสงค์และพื้นที่ศึกษา การศึกษาด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ผู้จัดการโครงการ นยจินตวัฒน์ เจริญศรีศิริพงษ์ วิศวกรโครงการ นายนคร ศรีธิวงศ์ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม ดร.อัจฉรา กลิ่นสุคนธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

                สำหรับการคัดเลือกแนวเส้นทางของโครงการ มี 3 ทางเลือก โดยเลือกแนวเส้นทางที่ 2 จุดเริ่มต้นอยู่ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)กม.423+800 เขตอำเภอกุมภวาปี อุดรธานี ตัดกับทางหลวงหมายเลข 22 บริเวณกม.ที่ 26+800 จนมาถึงบริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลผักตบ อ.หนองหาน อุดรธานี และไปตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 22 บริเวณกม.ที่ 30+000 จากนั้นแนวเส้นทางจะตัดกับทางหลวงหมายเลข 2230 ผ่านทางด้านทิศตะวันออกของเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย มาสิ้นสุดบริเวณทางเลี่ยงเมืองบึงกาฬที่กำลังก่อสร้างที่ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ รวมระยะทางทั้งสิ้น 151 กิโลเมตร ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเป็นแนวเส้นทางที่มีความเหมาะสมที่สุดทั้งในด้านวิศกรรมและการจราจร ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน รวมถึงด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะใช้ในการออกแบบเบื้องต้นและวิเคราะห์โครงการต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button