ข่าวบ้านเฮา

มอบหน้ากากอนามัยป้องกันCovid-19 ให้กับ สพป.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มอบหน้ากากอนามัยให้กับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโควิด-19

                นายวิเชียร ขาวขำ นายกอบจ.อุดรธานี นางเทียบจุฑา ขาวขำ สส.อุดรธานี เขต 8 พร้อมกับคณะผู้บริหาร อบจ.อุดรธานี มอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัส COVID-19 ให้กับ สพป.อุดรธานี ทั้ง 4 เขต ดังนี้ 1.สพป.อุดรธานี เขต 1 หน้ากากอนามัย จำนวน 41,428 ผืน 2.สพป.อุดรธานี เขต 2 หน้ากากอนามัย จำนวน 26,595 ผืน 3. สพป.เขต 3 หน้ากากอนามัย จำนวน 35,400 ผืน 4.สพป.อุดรธานี เขต 4 หน้ากากอนามัย จำนวน 25,382 ผืน โดยมีคณะผู้บริหารและผู้แทนจากสพป.ทั้ง 4 เขต รับมอบ

                ทั้งนี้ กองสาธารสุข อบจ.อุดรธานี ได้จัดทำโครงการจัดซื้อหน้ากากอนามัยแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  ระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้ รวมทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนให้ตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งคัด

                โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะที่ออกจากเคหสถานหรือที่พำนักของตน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน และมีกิจกรรมที่ต้องสัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น ซึ่งครั้งนี้ได้มอบให้กับนักเรียนทุกคนในสังกัดสำนักงานประถมศึกษาอุดรธานี ทั้ง 4 เขต

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button