ข่าวบ้านเฮา

อบจ.อุดร Big Cleaning Day ต้านเชื้อไวรัส Covid-19

นายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เปิดโครงการ 5 ส. Big Cleaning Day องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2564 ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยมี ดร.สนิท วงศ์แสงตา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา อบจ.อุดรธานี นายวิลาศ ทิพรส ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการกีฬา อบจ.อุดรธานี นายสาคร ชาติชำนิ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.อุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.อุดรธานี ร่วมกิจกรรม

                ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ อบจ.อุดรธานี มีความรู้ในการบริหารจัดการที่ดี โดยใช้กิจกรรม 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัยในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทำงานให้แก่บุคลากรทุกระดับ

                ขณะเดียวกัน เป็นการทำความสะอาดหน่วยงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยจะทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button