ฆ่าโควิด-19 เตรียมพร้อมรับนายกฯและสมาชิกอบจ.อุดรธานี

0
13

นายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ฝ่ายอนามัยนำบุคลากร เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ทำการกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด – 19 รอบบริเวณอาคารสถานที่ เตรียมความพร้อมห้อง นายก รองนายก ที่ปรึกษา  ห้องประชุมสภา  ห้องทำงานกอง และฝ่ายต่างๆ

                ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่บุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และประชาชนที่มาติดต่อราชการ เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here