ข่าวบ้านเฮา

มทบ.24 ตรวจคัดเลือกทหารฯ ออนไลน์ ยอดสมัครสูงเกินเป้า

                คัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ของมณฑลทหารบกที่ 24  โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ปี 65 ตามนโยบายกองทัพบก ด้วยระบบออนไลน์ ยอดสูงเกินเป้า ถึง 149 เปอร์เซ็นต์

                วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ที่มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี พล.ต.สุทธ์พิชญพงษ์  สุธิราวุธ  ผบ.มทบ.24 และ ผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่  ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ กับน้องๆ มาทำการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ปี 65 ซึ่งเป็นปีที่ 2 พร้อมให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19  อย่างเคร่งครัด  และได้ยืนยันกับญาติๆ ผู้มารับการตรวจเลือก  ยินดีต้อรับสู่ครอบครัวกองทัพบก ในฐานะน้องเล็กกองทัพบก  และพร้อมจะดูแลน้องๆ  เป็นอย่างดี ตลอดจนความก้าวหน้าในการเข้ารับราชการในกองทัพบกต่อไป

                ตามที่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายให้กองทัพบกริเริ่ม “การรับสมัครทหารกองเกิน เป็นทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์” ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 เพื่อเดินหน้าพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองประจำการ มุ่งสู่ระบบทหารกองประจำการอาสา ทดแทนการเรียกเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรมในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม ด้านการปฏิรูปของกองทัพ และเพิ่มความหลากหลาย รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ชายไทยสมัครเป็นทหาร

                กองทัพบกเริ่มการรับสมัครทหารกองเกิน เป็นทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ rcm65.rta.mi.th โดยเปิดรับสมัครเฉพาะชายไทย อายุ 18 – 20 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2545 – 2547) ที่ยังไม่ถูกเรียกเข้าเป็นทหารกองประจำการ และทหารกองเกินที่มีอายุ 22 – 29 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2536 – 2543) ที่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารแล้ว แต่ไม่ถูกเข้าประจำการทุกประเภท ให้สามารถสมัครเป็นทหารกองประจำการได้เป็นกรณีพิเศษ โดยเป็นการรับสมัครก่อนการตรวจเลือกฯ ตามปกติ ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในหน่วยทหารได้ โดยไม่จำกัดหน่วยทหารภายในพื้นที่มณฑลทหารบกเดียวกัน และจะได้เข้ากองประจำการ ในผลัดที่ 1/65 (1 พฤษภาคม 2565)

                การตรวจเลือกในวันนี้ มทบ.24 มียอดโควต้ารับสมัครทหารกองประจำการสำหรับประจำการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 7  หน่วย จำนวน 264 นาย ปรากฏว่ามียอดสมัครสูงถึง 394 นาย คิดเป็น 149.24 %  ซึ่งเป็นยอดที่น่าสนใจอย่างยิ่ง  กองทัพบก จึงได้เพิ่มยอดให้อีก 1 เท่าตัว รวมเป็น 528 นาย เพื่อรับน้องๆ ที่สมัครใจเข้ารับราชการทหาร สู่รั้วกองทัพบก สำหรับสิทธิเศษ ของน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการนี้ฯ ซึ่งเป็นการร้องขอเข้ารับราชทหารก่อนการเรียกเกณฑ์ตามปก (อายุ 21 ปี ห้วงเดือนเมษายนของทุกปี) มีดังนี้ 1.สามารถเลือกหน่วยและจังหวัด บรรจุได้ ตามความต้องการ 2.ไม่ต้องไปรอรับการตรวจเลือกในห้วงอายุ 21 ปี  สามารถเรียนต่อ กศน. ให้จบชั้น ม.3 หรือ ม.6 ได้ 3.ได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และสิทธิ ตามสิทธิ์ ครบทุกประการ 4.ได้รับคะแนนเพิ่ม และ โควตาพิเศษ ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ มากเป็นพิเศษ และ5.มีโอกาสได้รับความก้าวหน้า หรือการสมัครเป็น พล.อส. หรือนายสิบ ของกองทัพบก ในอนาคต

                พล.ต.สุทธ์พิชญพงษ์  สุธิราวุธ  ผบ.มทบ.24 กล่าวว่า ปัจจุบันอยู่ในห้วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทางผบ.ทบ.ก็ต้องการให้ผู้ที่จะมาเป็นทหารด้วยความสมัครใจ จึงเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติจากเดิมตามห้วงระยะเวลา มีทั้งผู้สมัครใจและไม่สมัครใจจึงเกิดปัญหาในเรื่องต่างๆ การคัดเลือกวันนี้น้องๆซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เป็นผู้ที่สนใจเข้ามาสมัครด้วยใจรัก ชอบหน่วยที่ตนเลือกลงตามความสมัครใจแทนการใช้อำนาจทางกฎหมายบังคับ ก็อาจจะไม่ได้ทั้งหมดเพราะร่างกายไม่สมบูรณ์  แนวทางการรับสมัครทหารออนไลน์นี้เป็นแนวทางที่ ผบ.ทบ. ริเริ่มไว้เป็นอย่างดี เพราะปีนี้มียอดสมัครมากกว่าปีที่แล้ว ถือว่ากองทัพบกนำสิ่งที่ดีมาสู่น้องๆอนาคตการรับสมัครทหารแบบออนไลน์นี้ จะเข้าทดแทนการเรียกเกณฑ์ ตามกฎหมาย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button