ข่าวบ้านเฮา

อบรมหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่

อ.บ้านผือ อุดรธานี เปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการ “1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19”

                นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรม หลักสูตร “หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่” ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ศาลา ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางเทียบจุฑา ขาวขำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี เขต 8 และในฐานะประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นางอรวรรณ เชื้อกลางใหญ่ ส.อบจ.อุดรธานี อำเภอบ้านผือ เขต 1 นายอำพล จินดาวง ประมงจังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ร่วมพิธี 

                นายสุทธิดล วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นโครงการที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะสนับสนุนการขุดบ่อเก็บกักน้ำในพื้นที่เกษตรกร สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร ทำการเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่  มุ่งเป้าหมายดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 75 จังหวัด 4,009 ตำบล  มี วงเงิน 3,550.9175 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ เพื่อแก้ปัญหาและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 มีเป้าหมายให้เกษตรกรและแรงงานเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4.8 หมื่นราย แยกเป็นเกษตรกร 32,000 ราย และแรงงาน 16,000 ราย

                ซึ่งในขณะนี้ เริ่มมีการฝึกอบรมตามกระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 1 ในหลายพื้นที่แล้ว อำเภอบ้านผือก็เป็นอีกพื้นที่ที่เริ่มดำเนินการ และหลังจากนั้นกรมพัฒนาที่ดิน จะดำเนินการสำรวจออกแบบสระเก็บกักน้ำของเกษตรกร เพื่อขุดบ่อให้แก่เกษตรกรในรอบแรก จากนั้นกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ก็ดำเนินการจัดทำเมนูทางเลือกตามความเหมาะสมของพื้นที่ ตามแผนการผลิตและความต้องการของเกษตรกร พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button