ข่าวบ้านเฮา

เด็กๆสนุกได้ขี่ควายดูงานศาสตร์พระราชา มทบ.24

 มณฑลทหารบกที่ 24 ต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนพัฒนาปัญญา อุดรธานี ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ “ศาสตร์พระราชา” ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมความรู้นอกห้องเรียนในประสบการณ์จริง ได้รับความสนใจจากเด็กๆเป็นอย่างมาก

                วันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี พันเอกสุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนพัฒนาปัญญา อุดรธานี จำนวน  120 คน นำโดย อาจารย์แววตา ตันเทอดทิตย์  ผู้อำนวยการ เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ตามแนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวิทยากรจากโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายประจักษ์ศิลปาคม บรรยายให้ความรู้

                พันเอกสุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 กล่าวว่า ขอต้อนรับทางคณะครูและนักเรียนด้วยความยินดี ในปีที่ผ่านมาหน่วยได้มีการพัฒนาในหลายๆด้านตามนโยบายผู้บังคับบัญชา รวมทั้งโครงการทหารพันธุ์ดี ซึงเป็นโครงการตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่มีพระราชประสงค์ให้หน่วยทหารทุกๆหน่วยดำเนินการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ผลิตเมล็ดพันธุ์ ปลูกผักจำหน่าย ให้ประชาชนในราคาถูก รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด คำสอนและหลักปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมทั้งนโยบายของกองทัพบก ในเรื่องศาสตร์ของพระราชาในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งนโยบาย OPEN HOUSE และโครงการ ARMYLAND ท่องเที่ยวในหน่วยทหาร

                จากนั้น ทางคณะวิทยากรโครงการทหารพันธุ์ดี ได้นำเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ การเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน การทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน และกิจกรรมการดูแลสัตว์ ที่ได้สร้างความสนใจเพลิดเพลินกับเด็กๆทุกคน กับการเลี้ยงลูกหมู ที่ปล่อยตามธรรมชาติ ให้นม และวิ่งเล่นกับเด็กๆอย่างสนุกสนาน และการขี่หลังควายที่พากันรอเข้าแถวยาวเหยียด เนื่องจากถือว่าเป็นประสบการณ์จริง เพราะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักเรียนนานาชาติหลายสัญชาติ ขณะเดียวกันก็พากันเก็บผักบุ้งผลผลิตทางการเกษตร เพื่อนำไปทำกับข้าวรับประทานที่โรงเรียน

                สำหรับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ มุ่งเน้นการขยายผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ประชาชนรู้จักความพอเพียง เป้าหมายขั้นแรก พออยู่ พอกิน พอใช้ ขั้นที่ 2 กินดีอยู่ดี ชั้นที่ 3 มั่งมีศรีสุข มีการฝึกอบรมจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากส่วนราชการ รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้านหรือเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ เป้าหมายในอนาคต จะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่สามารถสนับสนุนและประยุกต์ใช้ได้กับทุกหลักสูตร รวมทั้งการบูรณาการสร้างเครือข่ายกับศูนย์การเรียนรู้ของส่วนราชการ หรือเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนา ศึกษาดูงานร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง และในห้วงที่ผ่านมามีประชาชน ส่วนราชการ สาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร นักเรียนนักศึกษา และเยาวชนเข้ามาฝึกอบรมและศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button