ข่าวบ้านเฮา

มอบถุงยังชีพพระราชทานผู้ประสบอัคคีภัยอำเภอเมืองอุดรธานี

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดอุดรธานี เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

                วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเชิญถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านค่ายเสนีย์ หมู่ 4 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีนายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี นางณัฐวดี ลีลาเลิศแล้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  จิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานี ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี

                นายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอเมืองอุดรธานี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 17.00 น.ได้เกิดไฟไหม้บ้านพักอาศัยของราษฎรในพื้นที่บ้านค่ายเสนีย์ฯ หมู่ 4 จำนวน 1 หลัง มูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ โดยผู้รับความเสียหายคือ นายอ่อนตา แก่นผา บ้านเลขที่ 54/2 ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองบัว ในการให้ความช่วยเหลือ เบื้องต้นได้รับความช่วยเหลือจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี, โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร, มณฑลทหารบกที่ 24,ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี และอยู่ระหว่างการดำเนินการช่วยเหลือของเทศบาลตำบลหนองบัว

                นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “องค์พระราชูปถัมภ์” แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทรงห่วงใยความทุกข์ยากของราษฎรเป็นอันดับแรก ได้พระราชทานแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้เป็นระบบ รวดเร็ว และไม่ซ้ำซ้อน ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัด  เพื่อเป็นเงินสำรองจ่าย ในงานบรรเทาทุกข์ที่มีอยู่ทางจังหวัด พร้อมทั้งยังพระราชทานพระราชดำริ ให้จัดตั้งประชาชนจิตอาสาในทุกจังหวัด เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย ภายใต้แนวคิดทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

                สำหรับถุงยังชีพพระราชทานที่นำมามอบให้ในครั้งนี้ ได้อนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค มูลค่า 1,500 บาท มามอบให้กับผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้น  ขณะเดียวกันก็ขอให้ทางผู้นำชุมชนได้ช่วยดูแลและจิตอาสาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในสิ่งที่พอจะช่วยเหลือได้ เพราะหากถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเรา ก็จะทำให้คนอื่นมาช่วยเหลือเราเช่นกัน จะทำให้รู้สึกว่าสังคมเราไม่ถูกทอดทิ้ง ไม่ปล่อยให้อยู่ตามลำพัง ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button