ข่าวบ้านเฮา

ทน.อุดรเชิดชูเกียรติพระคุณแม่ “วันแม่แห่งชาติ” ปี63

                เทศบาลนครอุดรธานี จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 เฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระลึกพระคุณแม่ที่ให้กำเนิด และประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น

                วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ที่อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 “รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา  รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน” โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ บรรดาคุณแม่และลูก ร่วมงาน

                นางกนกอร ไชยมูล  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี กล่าวว่า ด้วยวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติ ตั้งแต่พุทธศักราช 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ชาวไทยทุกคน ถือเป็นวันสำคัญยิ่งอีกวันหนึ่ง เทศบาลนครอุดรธานี  จึงได้กำหนดจัดงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยร่วมกันถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้น ระลึกถึงพระคุณของแม่ที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูพวกเรามา จนถึงทุกวันนี้ โดยมีดอกมะลิ ซึ่งมีสีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่

                กิจกรรมในการจัดงาน ประกอบด้วย พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้กับแม่ดีเด่น จากชุมชนในเขตเทศบาล 105 ชุมชน พนักงานเทศบาลจากสำนัก/กอง 10 หน่วยงาน, โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 12 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ รวมแม่ดีเด่น ทั้งสิ้น 176 คน การแสดงบนเวทีเทิดพระเกียรติ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ หัวข้อ“SUPER MOM” และประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “แม่คือ…..”

                        ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า  เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หรือวันแม่แห่งชาติ ปีนี้ทรงพระชนมายุครบ 88 พรรษาและได้ทรงพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 มีข้อความว่า “รักเอยรักลูก  แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา   รดความรักพรวนความดีมีเมตตา  ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน”และเพื่อเป็นการน้อมถวาย เป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ท่าน ยังเป็นโอกาสพิเศษ  ที่ทุกคนจะได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด และนำดอกมะลิไปกราบ ขอพรจากแม่  ขอแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 176 คน ซึ่งถือได้ว่าทุกท่านเป็นปูชนียบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ

                จากนั้น นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ นางจารุณี สัมฤทธิ์ แม่ตัวอย่างเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี 2563 และแม่ดีเด่นประจำปี 2563 ทุกชุมชน มอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ส่วนบรรดาลูกๆก็มอบมาลัยกร สวมกอดด้วยความรักและระลึกพระคุณแม่ที่ให้กำเนิด จนทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button