เศรษฐกิจธุรกิจ

กนอ.จัดกิจกรรมสื่อสัญจรนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พร้อมด้วย นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล รองประธานบริหาร นายพิสิษฎ์ พิพัฒน์วิไลกุล กรรมการบริหารฯ บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด และคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง เข้าพบ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี ที่ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เยี่ยมคาราวะและขอคำปรึกษาในการดำเนินของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ให้สอดคล้องกับแนวยุทธศาสตร์กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

                โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ณ นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2563 โดยนำคณะสื่อมวลชนร่วมลงพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความคืบหน้านิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ซึ่งนับเป็นนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินการแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การกำกับดุแลของ กนอ. และเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการค้าและการลงทุน เชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

                นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี ภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะการดำเนินงานของโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ในช่วงการแพร่ระบาดโควิดที่ผ่านมา ไม่มีสะดุดยังคงพัฒนาโครงการงานถมปรับระดับแปลง งานระบบไฟฟ้า การก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภค เฟส 1 (ระยะที่ 1) การก่อสร้างอาคารคลังสินค้า ระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมรองรับการลงทุนของผู้ประกอบการ รองรับโรงงานมีการจ้างงาน ซึ่งจะส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีและภาคอีสานโดยรวมดีขึ้น รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวอีสานต่อไป

                นายนิรัตน์ฯ ผวจ.อุดรธานี กล่าวอีกว่า ช่วงการปิดด่านในช่วงโควิดที่ผ่านมา เรื่องการขนส่งสินค้าหรือโลจิสติกส์ไปสปป.ลาว จะห้ามเฉพาะคน สินค้าบางรายการข้ามผ่านไปได้ อุดรเราเป็นศูนย์กลางอีสานตอนบน และวันนี้เราเห็นตัวเลขจากตรวจคนเข้าเมือง คนลาวปีที่แล้วข้ามมาจังหวัดหนองคาย 2,800,000 คน และ 2 ล้านคนมาถึงอุดรธานี มาใช้เงินอย่างเดียว ซึ่งโลจิสติกส์ไม่ได้มีปัญหา ยังคงดำเนินต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button