กีฬา-บันเทิง

เตรียมรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯสำรวจความพร้อมสนาม

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการเสนอความพร้อมการขอรับเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับชาติ โดยมี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัฒน์ ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

                จังหวัดอุดรธานี ได้เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ จำนวน 2 รายการ คือ เสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (พ.ศ.2567) มีจังหวัดเสนอขอเป็นเจ้าภาพ 2 จังหวัดคือ อุดรธานี และสุราษฎร์ธานี และเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569) มีจังหวัดเสนอขอเป็นเจ้าภาพ 2 จังหวัด คือ อุดรธานี และนครสวรรค์

                ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานีได้เสนอความพร้อมในรอบแรกแล้ว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพฯ จะเดินทางมาสำรวจความพร้อมของจังหวัดอุดรธานี ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ในด้านสนามแข่งขันฯ ที่พักนักกีฬา และความพร้อมในด้านต่างๆ ของจังหวัดอุดรธานี ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 จะร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอและข้อซักถามถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันฯ จังหวัดจึงได้จัดประชุมเพื่อเตรียมในภารกิจความพร้อมด้านต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดการลงนามความร่วมมือการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 “รวมพลังอุดรธานี 50 ปีที่รอคอย” เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรภายในจังหวัดอุดรธานี กับการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button