ฝ่ายความมั่นคงลงตรวจร้านNOVEMBER พบมีเด็กต่ำกว่า 20 ปี หลายสิบคน

0
252

นายอำเภอเมืองอุดรฯมอบหมายฝ่ายความมั่นคง ลงตรวจสถานประกอบการคล้ายสถานบริการแห่งหนึ่ง พบเปิดร้านเลยเวลากำหนด และมีเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี กว่า 78 คน

วันนี้ 24/2/62 เวลา 00.50 น. นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมกับ ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานความมั่นคง เข้าตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ร้านโนเวมเบอร์(November) ตั้งอยู่ที่ 83/1 (เดอะคิว) ซอยหน้าร้าน Treat House ถ.ทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี หลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสว่า มีการลักลอบเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด และมีเด็กและเยาวชนเข้าใช้บริการ จึงได้เข้าตรวจสอบ

ในเวลาหลัง 24.00 น.พบร้านดังกล่าวยังคงเปิดให้บริการ โดยมาการแสดงดนตรีสด และมีการเต้นจากผู้ใช้บริการภายในร้าน และในเวลาหลัง 24.00 น. ซึ่งเป็นเวลาห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังพบว่าทางร้านยังคงจำหน่ายสุราตามปกติ และพบมีบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการ จำนวน 74 คน โดยมีผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 4 คน จึงแสดงตัวเข้าจับกุมพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาว่า

  1. ตั้งสถานบริการ โดยมิได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 3 (4) (ค) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  2. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดห้ามขาย ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
  3. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย ตามมาตรา 30 (3) ประกอบมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
  4. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ มาตรา 29 (1) ประกอบมาตรา 40
  5. จำหน่ายสุราให้เด็ก ตามพระราชบัญํติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 26(10)
    จึงควบคุมตัวเจ้าของสถานประกอบการและตรวจยึดของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมือง อด. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here