อบจ.อุดรอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ด

0
334

นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ดเพื่อการบริโภคและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ณ ตลาดชุมชนถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสาคร ชาติชำนิ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายด่านชัย ฮันวงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และนายคำมวล ขุนวิเศษ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเขตบ้านดุง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด


โครงการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างความภูมิใจ ความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุระพัน สุปัญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเห็ด มาบรรยายการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ โดมุ่งหวังให้ประชาชนในเขตจังหวัดอุดรธานี สามารถเพาะเห็ดได้ด้วยตนเอง มีทางเลือกในการบริโภคอาหารที่มีคุณค่า ประหยัดค่าใช้จ่าย เกิดอาชีพเพาะเห็ด เกิดรายได้ในครอบครัว ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here