อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2562

0
329

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ วัดป่าบ้านค้อ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี พระเดชพระคุณ พระธรรมเจติยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธ) และเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 โดยมีนายกองเอก ปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการทุกหมู่เหล่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ แห่รอบพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ ก่อนอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนบุษบก เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การจัดงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมรูปแบบต่างๆ เช่น การบวชชีพราหมณ์ รักษาศีล ภาวนา ฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากทั่วประเทศ การบริจาคทาน ตั้งโรงทานอาหาร เครื่องดื่ม เป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์สุข ต่อตนเองและผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นการน้อมบูชาคุณพระปัญญาพิศาลเถระ หรือหลวงพ่อทูล ขิปปะ ปัญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอีสาน ซึ่งเต็มไปด้วยคติธรรมอันเป็นแบบอย่างการดำรงชีวิตที่ดีงามด้วยการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมงานดังกล่าวได้ โดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ที่วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี…..

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here