องคมนตรีเยี่ยมกลุ่มปลูกพืชเกษตรปลอดภัยต้นแบบ

0
329

องคมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบที่อุดร ซึ่งเป็นกลุ่มพืชเกษตรปลอดภัยต้นแบบ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก มรภ.อุดรธานี ให้สามารถผลิต พัฒนามูลค่าเพิ่ม มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการตลาด เป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆได้


วันนี้(1 กุมภาพันธ์ 2562) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปสินค้าด้านการเกษตร บ้านหนองสร้างคำ หมู่ 7 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผวจ.อุดรธานี พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มณฑลทหารบกที่ 24 ผศ.จรูญ ถาวรจักร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับ


ในการเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาตามความต้องการของท้องถิ่น ด้วยการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีการผลิต พัฒนาการเพิ่มมูลค่า มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการตลาด ให้สามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน โดยมรภ.อุดรธานีจัดทำโครงการ “ยกระดับการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัย” ในพื้นที่ 4 จังหวัด (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สารเคมีในการทำเกษตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน


สำหรับโครงการยกระดับการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัย ณ หมู่บ้านหนองสร้างคำ หมู่ 7 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลือกพื้นที่ทำการเกษตรเพื่อสร้างต้นแบบโรงเรือนการปลูกผักปลอดภัยในชุมชน เพื่อการเรียนรู้และบริโภค เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่วนผลผลิตที่เหลือสามารถนำไปจำหน่ายให้กับโรงพยาบาล และสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง


ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย ในพื้นที่ตำบลโนนสูง ได้ดำเนินการใน 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ 4 บ้านข้าวสาร, หมู่ 5 บ้านหนองโศกดาว ,หมู่ 6 บ้านทุ่งโพธิ์, หมู่ 7 บ้านหนองสร้างคำ, หมู่ 8 บ้านหนองหมื่นท้าว,หมู่ 11 บ้านป่าหวาย,หมู่ 12 บ้านข้าวสารน้อย โดยวางแผนกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ประกอบด้วย การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรือนการผลิตผักปลอดภัย, สารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืชและปุ๋ยอินทรีย์ ,มาตรฐานการบรรจุภัณฑ์ ,การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย ,การขอมาตรฐาน อย. การปรับปรุงโรงเรือน และการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here