อุดรเตรียมเสนอตัว เจ้าภาพซีเกมส์ 2025

0
507

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2561 ขณะที่นายกสมาคมฯเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ 2025 และขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนากีฬาของจังหวัดสู่ระดับประเทศ

วันนี้(28 มกราคม 2562)ที่ห้องประชุมสภาอบจ.อุดรธานี นายสำเร็จวิทย์ โยธาวิจิตร อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

โดยมีนายกิตติพัทธ์ อินทร์ธิราช ผศ.วงศ์วีระ วรรณพงศ์ อุปนายก คณะผู้บริหาร และฝ่ายกีฬาต่างๆของสมาคมฯ เข้าร่วมครบองค์ประชุม และในการประชุมครั้งนี้มีวาระการเลือกตั้งนายกสมาคม ซึ่งมีนายสมพร ไชยสงคราม ผอ.กองตรวจสอบภายใน กกท. นายธีระวัฒน์ ศิลปะอาชา ผอ.กองบริหารงานกีฬาภูมิภาค กกท. นายวิรชน ประดับศรี ผอ.กกท.อุดรธานี ร่วมประชุมและดำเนินการจัดเลือกตั้ง

นายสำเร็จวิทย์ โยธาวิจิตร กล่าวว่า การประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของสมาคมฯในรอบปี 2561 ก็เป็นที่ทราบดีอยู่แล้ว กีฬาของเราประสบความสำเร็จเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ก็มาจากชมรมทุกชมรม และทุกภาคส่วนที่สนับสนุน ก็อยากจะให้ทุกชมรมรักษามาตรฐานต่อไป

ขณะเดียวกันสืบเนื่องจาก ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี ได้ขอลาออก ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา เนื่องจากมีภารกิจส่วนตัวต้องดำเนินการ ก็มีวาระที่จะต้องเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ซึ่งที่ประชุมก็เสนอ ดร.ธนดร พุทธรักษ์ เป็นนายกฯต่อไป อย่างไร้คู่แข่ง ทุกคนก็แสดงความยินดี พร้อมอยากทราบเหตุผลของการลาออก

ซึ่ง ดร.ธนพร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี กล่าวถึงเหตุผลที่ลาออกและมารับตำแหน่งใหม่ ว่า วาระการดำรงตำแหน่งของซุปเปอร์บอร์ด กกท.มีวาระ 3 ปี และขณะก่อนที่ตนเองจะลาออก เหลือวาระนายกสมาคมฯ 1 ปีเศษ

ถ้าสมัครเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการซุปเปอร์บอร์ดของกกท. หากได้รับเลือกก็จะอยู่ในวาระได้เพียง 1 ปีเท่านั้นเอง จึงจำเป็นที่ต้องลาออกเพื่อให้ทางสมาคมฯและชมรมต่างๆ ได้คัดเลือกเข้ามาเป็นนายกสมาคมฯอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ก็จะสามารถดำรงตำแหน่งคณะกรรมการในซุปเปอร์บอร์ด ได้ครบวาระ 3 ปี 

ดร.ธนดรฯ กล่าวอีกว่า สิ่งที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี และผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัด โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มุ่งหวังไว้ก็คือการที่จะพัฒนาเป็นเมืองกีฬา ตนเองก็จะพยายามผลักดันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานี เราจะเสนอตัวให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันซีเกมส์ 2025

เชื่อว่าด้วยศักยภาพจังหวัดอุดรธานีของเรา สามารถที่จะก้าวสู่ความเป็นเมืองกีฬาเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ให้ได้ และก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนอีกครั้ง เพราะว่าผลงานของจังหวัดอุดรธานีที่ผ่านมา เราก้าวถึงระดับประเทศได้ ก็เพราะความร่วมมือร่วมใจและแรงเชียร์แรงใจจากทุกๆคน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here