อบรมพัฒนาศักยภาพกำลังพลสายงานสัสดี

0
458

มณฑลทหารบกที่ 24 จัดตั้งกองอำนวยการการฝึกอบรม ให้กับกำลังพลสายงานสัสดีในพื้นที่จังหวัด อุดรธานี หนองคาย เลยและหนองบัวลำภู

วันที่ 21 มกราคม 2562 ที่ลานพระอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ภายในค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 อุดรธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพิ่มและพัฒนาศักยภาพกำลังพลสายงานสัสดี ประจำปี 2562 โดยมีกำลังพลสายงานสัสดีในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลยและจังหวัด หนองบัวลำภู จำนวน 160 นาย เข้ารับการฝึกอบรม


สำหรับการฝึกอบรม จัดระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 23 มกราคม 2562 เพื่อปลูกฝังให้เกิดความสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ บนพื้นฐานของความมีคุณธรรมและจริยธรรม นำความรู้ที่ได้รับในการฝึกอบรม ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดต่อไป โดยมีครูฝึกจาก กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 และจากหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ทั้งในเรื่อง การฝึกอบรมท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึก พ.ศ. 2560 สถาบันกษัตริย์ไทย คุณธรรมจริยธรรม และแบบธรรมเนียมทหาร

พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 กล่าวให้โอวาทว่า ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกนาย จงตั้งใจรับการฝึกอบรมจากชุดครูฝึก ที่ได้แบ่งมอบความรู้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ซึ่งเป็นกำลังพลที่มีความรู้ความสามารถมาทำการฝึกให้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากำลังพลสายงานสัสดีที่เข้ารับการฝึกในครั้งนี้ จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาบุคลิกลักษณะ ตามแบบธรรมเนียมทหาร และเกิดความสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวังได้ทุกนาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here