บสย.เปิดสำนักงานเขตภาคอีสานตอนบน

0
169

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)เปิดสำนักงานเขตภาคอีสานตอนบน ที่อุดรธานี กางโรดแมพ 2562 ดัน SMEs เข้าถึงสินเชื่อลงพื้นที่ เติมทุน เติมความรู้ เติมคุณภาพชีวิต ตั้งเป้า 27 จังหวัด 20,000 ราย 20,000 ล้านบาท


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดที่ทำการสำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)โดยมีนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจ.อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน


ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กก.ผจก.ทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายการทำงานปี 2562 ให้ฝ่ายกิจการสาขา ในพื้นที่ความรับผิดชอบโซนภาคอีสาน 20 จังหวัด และโซนพื้นที่ภาคกลาง 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 27 จังหวัด ปรับแนวทางสู่การทำงานแบบเชิงรุก ตอบโจทย์แผนงานรัฐและแผนวิสาหกิจของ บสย. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ใหม่ของ บสย.ทรานฟอร์ม (Transform) องค์กรในทุกๆด้าน เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนไป ลดการพึ่งพา พร้อมก้าวสู่ News Business Model ปรับพอร์ต ค้ำประกันสินเชื่อสู่รูปแบบ Direct Guarantee และ แผนการบริหารจัดการหนี้อย่างเข้มข้น


โดยแผนงานปี 2562 “บสย.4.0 เคียงคู่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย” ภายใต้แนวคิด “New Business Model 2019” ปรับ Roadmap มุ่งยกระดับการทำงานองค์กรเต็มประสิทธิภาพ คิดใหม่ ทำใหม่ ขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูล Data Management เชื่อมการทำงาน บสย.ทั้งภายในและภายนอก ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ SOS ได้แก่ 1.SMEs Capacity Enhancer 2.Opportunity Gateway 3.Second Change Provider เพื่อให้การสนับสนุน SMEs เข้าถึงแหล่งทุนในระบบมากขึ้น พร้อมให้ความรู้ทางการเงิน การขยายฐานการสนับสนุน SMEs ที่ต้องการขยายการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ประกอบการกลุ่ม S-curve และ Start-up และ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม NPLs กลุ่มฟื้นฟูกิจการมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อเช่นกัน


ทั้งนี้ กิจกรรมในไตรมาสแรกปี 2562 จะเปิดศักราชใหม่ของการเข้าสู่ New Business Model คือ โครงการ “บสย.รักพี่วิน” ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ นี้ ที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ เพื่อเติมทุนให้ผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพอิสระกลุ่มมอเตอร์ไซต์รับจ้างเป็นกลุ่มแรก และจะขยายสู่กลุ่มอาชีพอิสระอื่นๆ เช่น ฟรีแลนซ์ ช่างแต่งหน้า รับเหมา


นอกจากนี้ ทีมสาขา บสย.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นตรวจเยี่ยมลูกค้า เพื่อสำรวจความต้องการสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ และให้ความช่วยเหลือลูกค้าด้านการให้ความรู้ นอกจากการเติมทุน เพื่อเติมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเข้าถึงสินเชื่อและต้องการวงเงินเพื่อนำมาประกอบกิจการ “บสย.มั่นใจว่า ภายใต้แนวคิดใหม่ บสย.4.0 เคียงคู่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย“จะช่วยผลักดันและสนับสนุนผู้ประกบการกลุ่มอาชีพต่างๆมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น โดยมี บสย.เป็นเครื่องมือสนับสนุนสำคัญ โดยตลอดทั้งปี บสย.จะให้การส่งเสริมในกลุ่มอาชีพ ตามรายเซ็กเมนท์ ยึดแนวทางการให้การส่งเสริมผู้ประกอบการต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาล ” ดร.รักษ์ กล่าว
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ เปิดเผยว่า แผนงานในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อในปีนี้ จะเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เจาะตลาดแบบรายเซ็กเมนท์จับต้องได้ โดยสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น เช่น การเปิดตัวโครงการแรกของปี 2562 คือ โครงการ “บสย.รักพี่วิน” โดยมีบสย.ค้ำประกันสินเชื่อผ่าน 5 ธนาคารพันธมิตร คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารไทยเครติดเพื่อรายย่อย ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งจะเริ่มจากพื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเป็นลำดับแรก เช่นเดียวกับที่ก่อนหน้านั้น บสย.ได้สร้างการรับรู้และสื่อสารตรงในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เฉพาะกลุ่ม อาทิ SMEs นิติบุคคลบัญชีเล่มเดียว SMEs รายเล็ก SMEs กลุ่มประชารัฐและนโยบายรัฐ SMEs รายจิ๋ว นอกจากนี้ บสย.ยังได้เตรียมพัฒนาการค้ำประกันสินเชื่อให้ตรงกับความต้องการและให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยการสำรวจความต้องการ การลงพื้นที่ แบบเข้มข้น ในปีนี้ บสย. ตั้งเป้าการค้ำประกันสินเชื่อ ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคอีสาน และ ภาคกลาง ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบรวม 27 จังหวัด ครอบคลุมภาคอีสาน 20 จังหวัด และโซนพื้นที่ภาคกลาง 7 จังหวัด วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการให้เข้าถึงสินเชื่อ 20,000 ราย


นายมโนฑ ศรีพรมทอง ผช.ผอ.ฝ่ายกิจการสาขา 2 และรักษาการผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กล่าวว่า ผลดำเนินงานปี 2561 ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วงเงินอนุมัติค้ำประกันและภาระสำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 10 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น อุดร สกลนคร กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู นครพนม เลย บึงกาฬ หนองคาย และมุกดาหาร อนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ จำนวน 6,969.85 ล้านบาท รวม 6,544 ราย โดยมี ภาระค้ำประกันคงเหลือ 6,890.74 ล้านบาท จำนวน 6,509 ราย โดยค้ำประกันสินเชื่อสูงสุด 3 อันดับแรก ผ่านธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารออมสิน และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ตามขอบข่ายความรับผิดชอบพื้นที่ดูแลพื้นที่ 4 เขต รวม 27 จังหวัด ภาคอีสาน 20 จังหวัด และภาคกลาง 7 จังหวัด ได้เตรียมลงพื้นที่ทั้ง 27 จังหวัด ผ่านกิจกรรมต่างๆของ บสย.อาทิ กิจกรรมมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน การให้ความรู้ด้านการเงิน การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานพันธมิตร การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมลูกค้า และการสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs มากขึ้น ภายใต้แผนและกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ปี 2562 จะครอบคลุมทั้งด้านการตลาด โดยร่วมกับสถาบันเงินรายสถาบันออก ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐ และสถาบันการเงินของเอกชน ด้านบุคคลากร จัดอบรมพัฒนาบุคลลากร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน สอดรับกับแผนทรานซ์ฟอร์มขององค์กร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here