ข่าวบ้านเฮา

สร้างมาตรฐานด้านบริการคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ

รองนายก อบจ.อุดรธานี เปิดงานสัมมนา “มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการสู่การบริการคนตาบอดอย่างมีประสิทธิภาพฯ” พร้อมมอบถุงยังชีพสร้างกำลังใจภายใต้สถานการณ์ COVID-19

                วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี มอบหมายให้ นายบารมี อินทรสมบัติ รองนายก อบจ.อุดรธานี เป็นตัวแทนเปิดงาน “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการสู่การบริการคนตาบอดอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารงานโรคระบาด COVID-19 ”  และมอบถุงยังชีพสร้างกำลังใจภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ให้กับคนตาบอดใน จ.อุดรธานี ณ สำนักงานสมาคมคนตาบอด จ.อุดรธานี โดยมีนางวิชุดา พันแสง ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ จ.อุดรธานี นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นางบำเพ็ญพร สุริยกมล ผอ.กทจ อุดรธานี แรงงานจังหวัดอุดรธานี  นายกสมาคมคนตาบอด จ.อุดรธานี สมาคมรวมใจคนพิการจ.อุดรธานี สมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกอุดรธานี และผู้พิการจำนวน 30 คน ร่วมงาน

                นายบารมี อินทรสมบัติ รองนายกอบจ.อุดรธานี กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ส่งผลกระทบกับประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงผู้พิการ ทางภาครัฐและทุกภาคส่วนก็มีความห่วงใย จึงมาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในครั้งนี้ และชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่สมาคมคนตาบอดจังหวัดอุดรธานีและองค์กรเครือข่าย ได้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐและร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยเหลือพี่น้องคนตาบอดทั้งยังช่วยแก้ปัญหาชั่วคราวด้วยการแจกถุงยังชีพ มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการใช้งบประมาณตนเองและขอรับการช่วยเหลือจากองค์กรอื่นๆเป็นบางส่วน

                ที่สำคัญก็คือ การหาแนวทางช่วยให้คนตาบอดดำรงชีพได้อย่างปกติ มีอาชีพ มีรายได้ สร้างความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน โดยการฝึกอบรมด้านต่างๆ ให้กับคนตาบอด ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการสู่การบริการคนตาบอดอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารงานโรคระบาด COVID-19 ครั้งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความสำเร็จ มีมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ มีหลักธรรมาภิบาล บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดพลังอันใหญ่หลวงในการขับเคลื่อนงานคนตาบอด มีการแลกเปลี่ยนสะท้อนปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา กิจกรรมเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดทักษะของผู้นำคนตาบอดเป็นอย่างยิ่ง

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button