ข่าวบ้านเฮา

สมุนไพรไทย พืชเศรษฐกิจ เพื่อคนไทย ก้าวไกลสู่สากล

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดโครงการชมรมมวลชนแพทย์แผนโบราณ นวัตกรรมใหม่แห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี โดยนายภูพานทอง ชัยชมพู ประธานโครงการฯ ให้การต้อนรับ มีว่าที่ร.ต.พงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี เภสัชกรรมสมชาย ชินวานิชย์เจริญ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจ.อุดรธานี  พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธี ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านเหล่า ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี

                การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และดูแลรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจ พัฒนาสมุนไพรไทยด้วยนวัตกรรมใหม่ แปรรูปรักษาสุขภาพของคนไทยและพัฒนานำไปสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่สากล ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรทั่วประเทศ จดทะเบียนสิทธิบัตร หรือ ลิขสิทธิ์ ของสมุนไพรไทย ไม่ว่าจะเป็นเชิงเดี่ยว หรือตำรับยา เพื่อให้ตกเป็นสมบัติของชาติไทยสืบไป เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดแก่กลุ่มเกษตรกร และผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ทางด้านสมุนไพรทุกชนิด และการใช้สมุนไพร เพื่อการบำบัดหรือรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกที่มีใบประกอบโรคศิลป์

                ภายในในงาน  มีกิจกรรมมากมายหลายอย่าง เช่น การจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของแต่ละอำเภอและวิสาหกิจชุมชน การนวดรักษาอาการจากท่านอาจารย์ วัดกุดยางคำ จังหวัด ชัยภูมิ การนวดแผนไทยจากทีมงานแม่หมอทองสูข การนวดจัดเรียงกระดูกจากทีมงานจังหวัดหนองคาย การจับรางวัลสมนาคุณสำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมในงานทุกท่าน กิจกรรมการแสดงบนเวที การแลกเปลี่ยนจากแขกรับเชิญอีกมากมาย เช่นเจ้าของโครงการโคขุน เจ้าของโครงการปลูกหญ้าเนเปีย เจ้าของโรงงานผลิตสมุนไพรไทย เพื่อจะมาให้ความรู้ในทุกฯด้าน เกี่ยวกับงานเกษตรทุกอย่างเพื่อสร้างรายได้ในครอบครัวเรือน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button