ข่าวบ้านเฮา

ซื้อพืชผักสวนครัวช่วยเกษตรกรห้วงสถานการณ์โควิดระบาด

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 กรมทหารราบที่ 13 โดย พันเอก มงคล หอทอง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากกรมทหารราบที่ 13 ออกดำเนินการจัดซื้อพืชผัก เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นสวนของนาย ณัฐพล หวังอาสา เกษตรกร บ้านดงอุดม หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

                โดยได้จัดซื้อถั่วฝักยาว, พริกสด และกะเพรา เกษตรกรมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ที่หน่วยทหารได้เข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดซื้อพืชผัก ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งไม่สามารถออกจำหน่ายพืชผักได้ตามปกติ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button