ข่าวบ้านเฮา

บินสำรวจแหล่งน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำคณะทำงานติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ(อุทกภัย)จังหวัดอุดรธานี บินสำรวจแหล่งน้ำพร้อมประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบ

            วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่หน่วยบิน 2038 อุดรธานี นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/ จิตอาสา 904 รหัส 3A-211 นายอภิชาติ ชุมนุมมณี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานี, นายพรเทพ ศรีวรานันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี, นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี, นางสาวกชภร สมคำศรี หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี และนางศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมภารกิจติดตามสถานการณ์บริหารจัดการน้ำ โดยมีนาวาอากาศเอกชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการ กองบิน23 อุดรธานี และนาวาอากาศโทจีระพงศ์ ทองโคตร หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน 23 และคณะ ให้การต้อนรับ ซึ่งก่อนขึ้นบินสำรวจ เรืออากาศเอกสุบิน ทับศรี นักบินหน่วยบิน 2038 อุดรธานี ได้บรรยายสรุปเส้นทางการบินสำรวจ

            นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การบินสำรวจแหล่งน้ำในครั้งนี้ คณะกรรมการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดอุดรธานี บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสำรวจพื้นที่อ่างเก็บน้ำ เส้นทางการไหลของน้ำ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและแนวโน้มสถานการณ์อุทกภัย และภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จากอิทธิพลของพายุ “ซินลากู” มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพียงเล็กน้อย และการบินสำรวจพบว่ายังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกจำนวนมาก โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง อำเภอเมือง , อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง เขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง , อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด อำเภอหนองแสง

ในการบินสำรวจยังได้ตรวจสอบเส้นทางการไหลของน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำเมืองเกิดอุทกภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง อีกทั้งยังจะนำข้อมูลที่ได้ไปบริหารจัดการน้ำของจังหวัดอุดรธานีทั้งระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง พร้อมนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ยังได้มอบหมายให้ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีประสานโครงการฝนหลวงดำเนินการเติมน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำสำคัญๆในพื้นที่อุดรธานี เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในช่วงต่อไปด้วย

นายอภิชาติ ชุมนุมมณี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานี กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและใหญ่ของจังหวัดอุดรธานี มีปริมาณน้ำ 140.78 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 41.53 เปอร์เซ็นต์ ของความจุ( 338.99 ล้าน ลบ.ม.) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 มีปริมาณน้ำมากกว่า 29.3 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 8.64 เปอร์เซ็นต์

ในขณะแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดอุดรธานี จำเป็นต้องมีการเติมน้ำในอ่างห้วยหลวง สายเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชาวอุดรธานี ที่ปัจจุบันน้ำไม่ไหลเข้าอ่าง และหากทำการขุดลอกจะใช้งบประมาณจำนวนมาก เบื้องต้น นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ให้นโยบายสูบน้ำจากหนองน้ำ “ทุ่งนามน” ความจุอ่างที่ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร (เดิมจะใช้เป็นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ) ซึ่งทุกปีจะมีน้ำไหลเข้าประมาณ 50 ล้านลูกบาศก์เมตรเข้ามาเติมอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ก็จะส่งผลให้อุดรธานีมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอและเกิดความคุ้มค่า ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณด้วย

สำหรับ“ทุ่งนามน” ถือเป็นแก้มลิงของลำน้ำห้วยหลวง แหล่งผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านผือ หน่วยบริการกุดจับ ตั้งอยู่ที่บ้านหัวขัว หมู่ 7 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ ให้บริการประชาชนในเขตตำบลเมืองเพีย ตำบลปะโค และตำบลกุดจับ มากกว่า 3,000 ครัวเรือน รวมถึงเป็นแหล่งอาหารชุมชน น้ำเพื่อการเกษตร

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Check Also
Close
Back to top button