ข่าวบ้านเฮา

อุดรพื้นที่เสี่ยงมากเยาวชนจมน้ำนครอุดรเสริมความรู้ป้องกัน

เทศบาลนครอุดรธานี อบรมให้ความรู้และป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำแก่เยาวชน ให้มีทักษะเอาตัวรอดจากการจมน้ำและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น  ซึ่งอุดรเป็นพื้นที่เสี่ยงมาก และมีแนวโน้มเพิ่มสูง

                วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงแรมประจักษ์ตราอุดรธานี นายตระกูล มณีกานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เยาวชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและวิทยากร จำนวน 60 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

                นางจุราภัส รูปดี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี กล่าวว่า จากรายงานการจมน้ำ (Global Report on Drowning) ขององค์การอนามัยโลกพบว่า ในแต่ละปีมีคนจมน้ำเสียชีวิตสูงถึง 372,000 คน ทั้งในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี พบว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงสุดอันดับที่ 3 ประเทศไทยเริ่มมีการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำเมื่อ พ.ศ.2549 ซึ่งก่อนที่จะมีการดำเนินการมีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตเฉลี่ยปีละประมาณ 1,500 คน แต่ภายหลังการดำเนินงานพบว่าเด็กเสียชีวิตประมาณ 795 คน หรือลดลงกว่าร้อยละ 50

                ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีสัดส่วนการจมน้ำเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 22 โดยพบว่าเพศชายมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเพศหญิงประมาณ 2 เท่า และพบว่าแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำเสี่ยงคือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จากรายงานของสำนักโรคไม่ติดต่อ ปี 2560 จังหวัดอุดรธานี ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงมีอัตราเท่ากับ 7.2 ต่อประชากร เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยจังหวัดอุดรธานี ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงมาก(พื้นที่สีแดง) โดยในปี 2559,2560 และ 2562 ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น

                ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างวัคซีนป้องกันปัญหาการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีทักษะในการเอาตัวรอดจากการจมน้ำทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานีอย่างต่อเนื่อง

                นายตระกูล มณีกานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า จะเห็นได้ว่าจากรายงาน ในแต่ละปีมีคนจมน้ำสูงกว่า 3 แสนคน เป็นการเสียชีวิตที่ไม่นาจะสูญเสีย เพราะเกิดจากความประมาท เพราะเด็กที่จมน้ำนั้นไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ชวนกันไปเล่น เมื่อไม่มีทักษะในการดูแลตัวเอง ดังนั้นจึงต้องสร้างวัคซีนภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ ทักษะการลอยตัว ทักษะการช่วยเหลือผู้อื่นจมน้ำ ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น เพื่อป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากการจมน้ำ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button