65 ปี กองอาสารักษาดินแดน

0
380

กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี จัดงานเนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 65 บำเพ็ญกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล พร้อมมอบเข็มสดุดี รางวัลอาสารักษาดินแดนดีเด่น พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ลานพิธีสนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี นายกองเอกวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี 2562 จังหวัดอุดรธานี ในวาระครบรอบ 65 ปี

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตุลาการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี สมาชิกอาสารักษาดินแดนกองพันนเรศวร สมาชิกอาสารักษาดินแดน จาก 20 อำเภอ ร่วมพิธี

กิจกรรมในวันนี้ จัดให้มีการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว ตลอดจนบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตไปแล้ว โดยได้รับเมตตาจากพระครูธรรมสโมทาน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส เป็นประธานสงฆ์ พระสงฆ์อาราธนาพระปริตรและเจริญพระพุทธมนต์

นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี มอบรางวัลสมาชิกอาสารักษาดินแดนดีเด่น แก่ผู้บังคับบัญชาและสมาชิก พิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี และชมรมอาสารักษาดินแดนกองพันนเรศวรอุดรธานี แก่บุตร-ธิดาสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี

จากนั้นนายกองเอกวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี ได้นำผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกอาสารักษษดินแดนจังหวัดอุดรธานี กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงประจำกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี อ่านสารนายกองใหญ่อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เสร็จแล้วเป็นการสวนสนามของกองผสมกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here