สำรวจบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ “คำชะโนด” เพื่อเตรียมบวงสรวงพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์นำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
827

จังหวัดอุดรธานี สำรวจบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ “คำชะโนด” เพื่อเตรียมบวงสรวงพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์นำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดอุดรธานี และอำเภอบ้านดุง ออกสำรวจตรวจบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ คำชะโนด ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำ น้ำอภิเษกของจังหวัดอุดรธานีในช่วงเดือนเมษายน 2562 เพื่อนำน้ำไปประกอบพิธีสำคัญ คือการประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้สำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ เพื่อนำมาใช้ทำน้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยระบุถึงกำหนดการคร่าวๆ ว่า ในวันที่ 6 เม.ย.2562 จะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำ, วันที่ 8 เม.ย.จะมีพิธีเสกน้ำในวัดในพื้นที่ต่างๆ,

วันที่ 18 เม.ย จะนำน้ำมาเข้าพิธีอภิเษกที่วัดสุทัศเทพวรารามราชวรวิหาร และวันที่ 19 เม.ย. จะเป็นพิธีอัญเชิญน้ำที่ผ่านการประกอบพิธีไปที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ตักน้ำ ขณะที่จังหวัดที่มีแหล่งน้ำเกิน 1 แหล่งจะให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ตักด้วย โดยมีฤกษ์วันและเวลาตักน้ำพร้อมกันทั่วประเทศ

จะเป็นพิธีอัญเชิญน้ำที่ผ่านการประกอบพิธีไปที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ตักน้ำ ขณะที่จังหวัดที่มีแหล่งน้ำเกิน 1 แหล่งจะให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ตักด้วย โดยมีฤกษ์วันและเวลาตักน้ำพร้อมกันทั่วประเทศ

ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ผุดมาจากธรรมชาติซึมซับอยู่ตลอดเวลาไม่เหือดแห้งเสมอต้นเสมอปลาย อันเนื่องมาจากพลังอำนาจบุญบารมีขององค์ปู่พญาศรีสุทโธและความอุดมสมบูรณ์จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ และชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงคําชะโนดได้มีการเชื่อมต่อจากทางสายญาณบารมี

และจากนิมิตเป็นที่น่าอัศจรรย์ เมืองคำชะโนดเป็นประตูขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาล และเมืองมนุษย์โลกที่พระอินทร์ทรงประทานพรให้องค์ปู่พญาศรีสุทโธหลังจากที่ได้รับชัยชนะในการสร้างแม่น้ำแข่งขันกับองค์ปู่สุวรรณนาค และได้ส่งมอบเมืองพรหมประกายโลก ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของพรหมที่กลายร่างเป็นเทพบังบดให้องค์ปู่พญาศรีสุทโธครอบครอง พร้อมกับประทานพรให้เป็นทางขึ้น-ลงเมืองบาดาลและมนุษย์โลก พร้อมมีต้นชะโนดไม้คู่บารมีให้เกิดรวมอยู่ที่เกาะแห่งนี้

สำหรับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีการสำรวจทั่วประเทศ มีจำนวน 107 แห่ง และกรุงเทพมหานครอีก 1 แห่ง รวมเป็น 108 แห่ง ส่วนแม่น้ำสายสำคัญมี 5 สาย คือ แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำราชบุรี และแม่น้ำเพชรบุรี ขณะที่สระสำคัญมี 4 แห่งใน จ.สุพรรณบุรี ประกอบด้วย สระเกษ สระแก้ว สระคงคา และสระยมนา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here