มหกรรมอัตลักษณ์พื้นถิ่นไทยงามวิไลปากน้ำเจ้าพระยา

0
298


จังหวัดสมุทรปราการ ยกสินค้าของดีจังหวัด มาจำหน่ายให้ชาวอุดรและใกล้เคียง ได้เลือกซื้อ เป็นการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถทางการค้า รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการสินค้าของจังหวัดที่ได้มาตรฐานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เป็นการสร้างโอกาส สร้างธุรกิจและเพิ่มรายได้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ


เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี นายบุญรัตน์ บุ้นมัจฉา พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมอัตลักษณ์พื้นถิ่นไทย งามวิไลปากน้ำเจ้าพระยา” ครั้งที่ 2 จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี พาณิชย์จังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ ร่วมงาน


งาน “มหกรรมอัตลักษณ์ พื้นถิ่นไทย งามวิไลปากน้ำเจ้าพระยา” ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถทางการค้า รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการสินค้าของจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้มาตรฐานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาส สร้างธุรกิจและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ทั้งงานได้จัดทั้งหมด 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 ที่เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ที่อุดรธานี ครั้งที่ 3 ที่สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4 ที่ระยอง และครั้งที่ 5 ที่สมุทรปราการ


มีกิจกรรมหลักประกอบด้วย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP SMEs และสมาชิก Biz Club จังหวัดสมุทรปราการ รวม 100 ร้านค้า นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากศิลปินชื่อดัง กิจกรรมสินค้านาทีทอง และกิจกรรมสันทนากรร ลุ้นรับของรางวัลต่างๆอีกมากมาย สำหรับที่จังหวัดอุดรธานี จัดเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2562
นายบุญรัตน์ บุ้นมัจฉา พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวอีกว่า งานครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการผลิต การค้าและการส่งออก ส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มทักษะอาชีพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามประเด็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า การบริการและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยวให้กว้างขวางขึ้น และยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจระหว่าง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ของกลุ่มจังหวัดเป็นอย่างดี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here