อาจารย์ยักษ์ รมช.เกษตรฯเปิดงาน วันดินโลก ที่อุดรธานี

0
360

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน วันดินโลก จังหวัดอุดรธานี World soil Day 2018 Be the solution to soil pollution ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้เพื่อปฐพีไร้มลภาวะมลพิษ

วันนี้ (12ธ.ค.61) ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยคริสตจักรนาเวียง ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลกจังหวัดอุดรธานี

โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสุทธิดล วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี นางวนิดา อามาตย์ทัศน์ ผู้อำนวยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอศรีธาตุ ภายใต้การนำของ นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ เกษตรกร หมอดินอาสา นักเรียนนักศึกษา ภาคเอกชนกลุ่มเครือข่ายต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมงานกว่า 800 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้านการพัฒนาที่ดินและตระหนักถึงความสำคัญของการที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์

รวมทั้งช่วยกันเผยแพร่ขยายผลตลอดจนนำศาสตร์พระราชาไปปรับใช้กับพื้นที่การเกษตรในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสม

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันดินโลก มี 5 สิ่งที่ชาวไทยควรร่วมภาคภูมิใจ นอกจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรแล้ว ยังเป็นวันที่ สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้มีมติ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล..นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เพื่อยกย่องและถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และได้ขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก

ซึ่งต่อมาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO ได้รับรอง ให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก World soil Day ด้วยการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงาน ขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2557 และในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ จะจัดงานในการวันเฉลิมฉลองวันดินโลก

สำหรับในปี 2561 ประเทศไทย ได้รับการ.โหวตให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันดินโลก และประเทศไทยยังได้รับอนุมัติให้เป็นผู้มอบรางวัลวันดินโลกเป็นประเทศแรก

เพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จะใช้ชื่อรางวัลภูมิพล World soil Award พร้อมกันนี้ประเทศไทยยังได้รับการอนุมัติให้ตั้งศูนย์วิจัยดิน ในประเทศ โดยจะชื่อศูนย์อัจฉริยะเรื่องดินแห่งเอเชีย ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างที่ลำตะคลอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here