ข่าวบ้านเฮา

อุดรส่งนักรบเสื้อกาวน์ช่วยโควิดสมุทรสาคร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (CDCU ชุดที่ 5) สนับสนุนควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร

            เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564  ณ  บริเวณลานจอดรถ ตึกสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ให้โอวาทและปล่อยขบวนทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข CDCU ชุดที่ 5 ไปสนับสนุนการดำเนินงานการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นพ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี คณะผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อนร่วมงานส่งขบวน

ตามที่ ได้เกิดสถานการณ์การระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขอสนับสนุนทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ Communicable Disease Control Unit (CDCU) จากเขตสุขภาพที่ 8 และจังหวัดอุดรธานี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามและปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี แต่งตั้งทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ หรือ CDCU ไปช่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าว  โดยส่งทีมไปช่วย แล้ว 4 ชุด จำนวน 109 คน โดยชุดที่ 1 ปฏิบัติงาน ระหว่าง  8-15  มกราคม   2564 จำนวน 24 คน ชุดที่ 2 ปฏิบัติงาน ระหว่าง  15-22 มกราคม  2564 จำนวน 26 คน ชุดที่ 3 ปฏิบัติงาน ระหว่าง  22-30 มกราคม  2564 จำนวน 30 คน ชุดที่ 4 ปฏิบัติงาน ระหว่าง  30 -7 กุมภาพันธ์  2564 จำนวน 29 คน และชุดนี้เป็นชุดที่ 5 ปฏิบัติงาน ระหว่าง  14-20 กุมภาพันธ์  2564 จำนวน 27 คน

สำหรับชุดที่ 5 ซึ่งเดินทางในครั้งนี้ เป็นทีมเจ้าหน้าที่ทีมสอบสวนโรคจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี อำเภอหนองหาน อำเภอบ้านดุง อำเภอบ้านผือ และอำเภอศรีธาตุ รวม 24 คน รวมแล้วจังหวัดอุดรธานีส่งทีม CDCU ไปช่วยจังหวัดสมุทรสาคร 5 ชุด จำนวน 136 คน นับว่าเป็นจังหวัดที่ส่งทีม CDCU ไปช่วยจังหวัดสมุทรสาคร มากที่สุดในเขตสุขภาพที่ 8 

นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า  ขอบคุณและชื่นชมทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีทุกคน ที่มีจิตอาสา มีน้ำใจ เสียสละ เพื่อไปช่วยเหลือสนับสนุนทีมแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร ถึงแม้ว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรง แต่หากเรามีการป้องกันตัว ตามมาตรการแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  และที่สำคัญการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ขอให้ใช้แนวทางการปฏิบัติงานของ กรมควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด เช่น การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย การปฏิบัติ  NEW NORMAL เป็นต้น ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับทุกคน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button