ข่าวบ้านเฮา

อบจ.อุดรธานี ส่งชุดปฎิบัติการพิเศษฉีดพ่นยาฆ่า Covid-19

นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติการพิเศษ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ตามคำร้องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ เพื่อฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณพื้นที่การให้บริการและภายในอาคารสำนักงาน คลังจังหวัด ศาลปกครองจังหวัด สนง.ที่ดิน ตั้งแต่ต้นเดือน พ.ค. 2564 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน สร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้ปฎิบัติงานและประชาชนที่มาใช้บริการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอก 3 จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่จัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่สีแดง มีการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีโดยนายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มีความห่วงใยประชาชนและผู้ปฎิบัติงานในหน่วยงานทุกภาคส่วน เกรงว่าประชาชนในพื้นที่จะไม่มีความปลอดภัย จึงได้จัดชุดปฎิบัติการพิเศษฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19  เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆที่แจ้งขอรับการสนับสนุน เป็นการผ่อนคลายความกังวลในเบื้องต้น

สำหรับปฎิบัติการนี้ นายปริญญา มั่นพลศรี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ให้ดำเนินการจัดส่งบุคลากร เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ ออกปฎิบัติการตามคำร้องขอความอนุเคราะห์ จากสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ที่ อด007/194 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ภายในบริเวณพื้นที่การให้บริการภายในสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างความอุ่นใจ ปลอดภัยให้แก่ผู้ปฎิบัติงานและประชาชนที่มาใช้บริการ ซึ่งได้จัดส่งชุดปฎิบัติการพิเศษฉีดพ่นยาฆ่า Covid-19 ตามคำร้องขอและดำเนินการไปแล้วในวันนี้ (14 พ.ค.2564)ตั้งแต่เวลา 1530 น. และแล้วเสร็จเมื่อเวลา 17.00 น. รวมถึงส่วนราชการอื่นๆที่เคยร้องขอมาก่อนนั้น และท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีก็ได้มอบหมายให้ดำเนินการตามคำร้องขอไปแล้ว อาทิ ศาลปกครองจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด เป็นต้น

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button